Bir insanın cənnəti qazanması üçün mütləq təriqətə və ya camaata mənsub olması lazımdır?