ACI ÇƏKƏRƏK ÖLƏN HEYVANI YEMƏK ŞƏFQƏTƏ VƏ İNSANLIĞA ZİDD DEYİL?