Məkkə Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) duası ilə quraqlıqdan necə xilas oldu?