Bəzi Cəfərilərin, "Mən səni insanlara imam edəcəyəm". (Bəqərə 2/124) tərcüməsindəki ayətə görə, imamətin ilahi məqam olduğu və peyğəmbərlik məqamından daha yüksək olduğu iddialarına necə cavab verməliyik?