ALLAHIN VARLIĞININ VƏ TƏKLİYİNİN MƏNTİQİ VƏ ELMİ DƏLİLLƏRİ: (elmi, fəlsəfi, dini yazı)