Şiələrin əhli-sünnəni məzhəblər arası ixtilafda tənqid etməsi haqda.