Səhih-i Buxaridə qeyd edilmiş meymunların daşqalaq edilməsi haqqındakı hədisi necə anlamalıyıq?