Qəbirləri tikmənin, mərmərdən etmənin bir qorxusu var?