Ana səhifə

Allah (c.c.) üçün Tanrı ifadəsi istifadə etmək olar?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Allah (c.c.) üçün Tanrı ifadəsi istifadə etmək olar? Allahu təalaya müraciət edərkən "Tanrım" deməkdə bir qorxu var?
Cavab: 

"Allah" lafzı cəlal Allahın adıdır. Quranda -Bismillahla birlikdə-2800 dən çox "Allah" adı keçməkdədir.

 

İxlas surəsində iştirak edən "De ki: O Allahdır, birdir" tərcüməsindəki ayə, Allahın özünə bu adı qoyduğunu açıqca bəyan etmişdir. "İstər Allah deyə çağırın, istər Rəhman.. fərq etməz,  gözəl adlar onundur"(İsra, 110) tərcüməsindəki ayədə də Allah lafzı cəlal ilə, Rəhman adı arasında bir fərq olmadığı, ikisinin də Onun xüsusi adları olduğuna işarə edilmişdir.

 

İlah məbud mənasını verər. Bu söz bu baxımdan həm batil ilahlar, bütlər üçün istifadə edilər həm də həqiqi məbud olan Allah üçün də istifadə edilər. "La ilahə illəllah" sözü bu iki xüsusu da əhatə etmişdir.  Lakin, Uca yaradıcını yalnız məbud xüsusiyyətiylə deyil, bütün sifətlərini xatırladan bir ünvanla zikr etmək istədiyimizdə bunu Allah adıyla edərik. Çünki, bu ad ancaq belə əhatəlidir.

 

İlah və tanrı sözləri, "Allah" lafzı cəlalın yerini tuta bilməz. Bu səbəblə, "tanrı" sözü ilə "ilah" sözü bir-birinin yerinə istifadə edilə bilər.10-12-2009 01:28:01