Ana səhifə

Allah hesabı tez görəndir


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Bəzi ayələrində keçən "Allah hesabı tez görəndir" ifadələri ilə başqa ayələrdə keçən "onlara möhlət verər" ifadələri arasındakı əlaqəni açıqlaya bilərsiniz?
Cavab: 

"Allah hesabı tez görəndir" tərcüməsindəki Quranın ifadəsi, kafirlərə dərhal cəza verəcək və ya möminlərə dərhal mükafat verəcək mənasını verməz. Əksinə, Allahın sonsuz elmiylə hər şeyi  əhatə etdiyini, kimin nə qədər savaba medar yaxşılıqları və ya cəzaya medar nə qədər pislikləri olduğunu tək-tək bildiyini və bu səbəblə qiyamət günü bir anda onların hesabını görəcəyini ifadə etməkdədir.

"Onlara möhlət verər" tərcüməsindəki ifadə isə, "dünyada ikən dərhal cəza verməz, bir az daha onlara fürsət verər, üzr bəyan etsələr bəhanələrini qəbul edər" şəklində qiymətləndirilə bilər. "Allah imhal edər, lakin laqeyd yanaşmaz" ifadəsi bu gerçəyin vurğulayan bir epiqramdır. Yəni dünyada bir müddət möhlət verər, lakin axirətdə mütləq onu sorğuya çəkər.

Halım sözü, xoşgörüşlü, dözümlülüklü, başqasının cahilliyinə qarşı dərhal hirslənməyən, üzrünü bəyan edənin bəhanəsini qəbul edən kimsə mənasını verər. Quranda bu adın istifadə edildiyi yerlərdə, Allahın bu xüsusiyyətinə diqqət çəkilmiş, orada söz mövzusu edilən pisliyə qarşı dərhal cəzanın verilməməsi və ya səhvlərinin bağışlanmasının səbəbi olaraq bu xüsusiyyət göstərilmişdir. Məsələn, Bəqərə 225. ayəsində bir qəsd olmadan qəflətlərindən ötəri  etdikləri andlarından ötəri Allahın özlərini cəzalandırmamasının səbəbi, Allahın bağışlayıcı və helm xüsusiyyətinə sahib  olduğunu göstərmək üçün "Gafur-Halim" adları ayənin sonunda zikr edilmişdir.21-11-2009 10:41:09