Ana səhifə

Bədiüzzamanın irqçiliyə baxışı necədir?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Bədiüzzamanın irqçiliyə baxışı necədir?
Cavab: 

Lütf və mərhəmət sahibi Rəbbimizin hər əsrə etdiyi ayrı-ayrı lütfkarlıqlardan bu dəhşətli əsrimizə düşən böyük hissəsi və "Aləmi İslama endirilən zərbələrin ən əvvəl ürəyimə endirildiyini hiss edirəm" deyən, böyük bir iman, səy və himmət çağlayanı: Bədiüzzaman.

 

İngilis məclisi mebusanında, müstemlekat nazırının, əlindəki Qurani Kərimi göstərərək, "Bu Quran Müsəlmanların əlində olduqcabiz onlara hakim ola bilmərik, bu Quranı onların əlindən almalıyıq..." dediyini xəbər aldığında, səyi imaniyesi şiddətlə fışqırmaya gələn və "Quranın sönməz və söndürülməz mənəvi bir günəş hökmündə olduğunu mən dünyaya isbat edəcəyəm və göstərəcəyəm" deyən bənzərsiz və yılmaz mücahid..

 

Gənclərin ürəyində imanı, Quranı hakim etmək üçün qələmə aldığı risalələr səbəbiylə sürgündən sürgünə göndərilən, həbsxana həbsxana dolaşdırılan, beləcə əziyyət istiqamətiylə də tam bir Peyğəmbər varisi olduğunu həqiqətən isbat edən bir səbir qəhrəmanı..

 

Bu müstəsna şəxs, Müsəlmanlara müsəllət ola biləcək hər cür maddi və mənəvi xəstəliklərə qarşı resept yazmaqla ömür keçirmiş. İmansızlıqdan əxlaqsızlığa, qocalıqdan xəstəliyə qədər... Bu himmətinə, bu səyinə qarşılıq özünə "səksən illik həyatımda dünya zövqü adına bir şey bilmirəm" dedirdən ən çirkin rəftarlara həmsöhbət olmuş... İşdə bu İslam qəhrəmanı, möminlərin arasında qardaşlığın təsisi üçün möcüzə bir risalə qələmə almış : Uhuvvet Risaləsi... Və yenə bu uhuvvetin ən böyük düşməni, bu birlik və birliyin öldürücü zəhəri olan irqçiliyə Məktubat adlı əsərində xüsusi bir yer ayırmışdır.

 

Bu "mebhas"da, irqçilik haqqındakı ayəni möcüzə bir misalla izah etdikdən sonra belə buyurar: "Heyəti İslamiyə, böyük bir ordudur. Kabail və tavaife inkısam etmiş. Lakin min bir birlər sayı qədər cəhəti vəhdətləri var. Xaliqləri bir, Rəzzaqları bir, Peyğəmbərləri bir, qiblələri bir, kitabları bir, vətənləri bir, bir-bir bir... minlər qədər bir-bir...

 

İşdə bu qədər bir-birlər, uhuvveti, məhəbbəti, vəhdəti iktiza edirlər. Demək kabail və tavaife inkisam, bu ayənin elan etdiyi kimi, tearüf üçündür, teavün üçündür... tenakür üçün deyil, tahassum üçün deyil!.."

 

İslam qardaşlığının mükəmməl bir şəkildə işləndiyi bu mebhas, bu dua ilə sona çatar: "Rəhməti İlahiyyədən ümid kəsilməz. Çünki: Cənabı Haqq min ildən bəri Quranın xidmətində məşğulluq etdiyi və ona bayraktar təyin etdiyi bu vətəndaşların möhtəşəm ordusunu və böyük camaatını, muvakkat qəzalarla İnşallah pərişan etməz. Yenə o nuru işıqlandırar və vəzifəsini edama etdirər."

 

Alaaddin Bacar (prof. Dr.)09-04-2010 12:39:59