Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521456366, expire = 1521542766, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6d613ebe89ff4548482245578120db47' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n\n\n\n\n\n\n\n</p><p style=\"margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 30pt;\" class=\"MsoNormal\">&Ouml;lən insanlar Bərzax aləmində g&ouml;zləyəcəklər. Əgər &ouml;lən adam m&ouml;min və saleh bir insan isə o Bərzax aləmi ona cənnət bağ&ccedil;ası halına gələcək və minlərlə il qalsa belə sanki bir g&uuml;n ke&ccedil;miş kimi zənn edəcək.</p>\n<p style=\"margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 30pt;\" class=\"MsoNormal\">Ancaq kafirlər və g&uuml;nahkar insanlar &uuml;&ccedil;&uuml;n Bərzax aləmi bir əzab yeri olacaq onların bir anı minlərlə il kimi uzun ola biləcək. Bərzax aləmindəki həyat və zaman bu d&uuml;nyadakı kimi deyil. Adamın əməlinə g&ouml;rə oradakı nemətlər və əzablar şəkillənməkdədir.</p>\n<p style=\"margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 30pt;\" class=\"MsoNormal\">Bərzax aləmindəkilərin də &ouml;zlərinə g&ouml;rə bir həyatı vardır, ləzzətləri, əzabları, fərah və sevincləri hiss edər. Lakin hələ maddə aləmində olanlar ruhun bədəndən sonrakı həyatını və orada adamın nələr hiss etdiyini, nələrlə qarşılaşacağını normal duyğularıyla hiss edə bilməz. </p>\n<p style=\"margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 30pt;\" class=\"MsoNormal\">M&ouml;min ruhların Bərzax aləmində bir-birləriylə g&ouml;r&uuml;şd&uuml;klərini Peyğəmbərimizin hədislərindən anlamaqdayıq. Ayrıca &ouml;l&uuml;lərin həyatdakılardan xəbər aldıqları və qəbirlərinin başına gedən kəsləri g&ouml;rd&uuml;kləri yenə rəvayətlərdə vardır. Onlar &uuml;&ccedil;&uuml;n edilən dua və mənəvi hədiyyələrin kimlərdən gəldiyini belə bilərlər. M&ouml;min ruhlar nemət i&ccedil;ində olduqları &uuml;&ccedil;&uuml;n və ruhları sərbəst olduqları &uuml;&ccedil;&uuml;n sərbəst gəzə bilərlər. Ancaq kafirlərin ruhları və g&uuml;nahları &ccedil;ox olan m&ouml;minlərin ruhları əzabla məşğuldurlar.</p>\n<p style=\"margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 30pt;\" class=\"MsoNormal\">Bərzax aləmindəki yaşayış necədir? sualının cavabında Şah Vəliyyullah Dəhləvi belə deyər: &quot;Bu aləmdə insanların (yəni ruhlarının) sayıla bilməyəcək qədər &ccedil;ox təbəqələri vardır. Lakin bu təbəqələr başlıca d&ouml;rd sinifdir. Birincisi oyanıqlıq (yakaza) əhli olanlar ki yaxşılıqlarından və pisliklərindən &ouml;təri yaxşılıq və ya əzab g&ouml;rəcək olan ruhlardır. İkincisi isə təbii yuxu halında olub yuxu g&ouml;rən, yuxu ilə fərahlandırılan və ya əzablandırılan ruhlardır. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; behimi (heyvani) və mələyi istiqamətləri zəif olanlardır. Bunlardan başqa bir də fəzilət əhli yaxşı ruhlar vardır ki (d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; sinif) bunlar mələklərə qarışar, mələyi bir həyat s&uuml;rərlər.&quot; (Huccetullahi\'l-Baliğa, Qahirə 1355, I, s. 34-36).</p>\n<p style=\"margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 30pt;\" class=\"MsoNormal\">Ruhlar d&ouml;rd qrupdur:</p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 6pt 53.4pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\" class=\"MsoNormal\">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b style=\"\">Peyğ</b><b style=\"\">əmbərlərin ruhlar</b><b style=\"\">ı</b>, cəsədindən &ccedil;ıxar, m&uuml;şk və kafur kimi g&ouml;zəl qoxulu cəsədinin şəklinə girər. Cənnətdə olar. Yemək yeyər və cənnətin nemətlərindən faydalanır, gecə də Ərşə asılı şamların i&ccedil;inə sığınar.</p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 6pt 53.4pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\" class=\"MsoNormal\">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b style=\"\">Şəhidlərin ruhlar</b><b style=\"\">ı</b>, cəsədlərindən &ccedil;ıxar, Cənnətdə yaşıl quşlar i&ccedil;ində olarlar, yemək yeyər və cənnətin nemətlərindən faydalanır və gecə Ərşə asılı qəndillərin i&ccedil;ində olar.</p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 6pt 53.4pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\" class=\"MsoNormal\">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b style=\"\">M&ouml;minlərdən əhli itaət olan ruhlar</b>, Cənnət ətrafında olarlar. Yeməz, i&ccedil;məz, faydalanmazlar, lakin Cənnətə baxmaqla istifadə edərlər.M&ouml;minlərdən əhli &uuml;syan ruhları isə g&ouml;ydə və yerdə havada olurlar.</p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 6pt 53.4pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;\" class=\"MsoNormal\">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b style=\"\">Kafirlərin ruhlar</b><b style=\"\">ı,</b> Siccində yerin yeddinci qatının dibində qara quşlar i&ccedil;indədirlər. Cəsədləriylə əlaqələri vardır. G&uuml;nəş g&ouml;ydə ikən işığı yerdə olduğu kimi...</p>\n', created = 1521456366, expire = 1521542766, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6d613ebe89ff4548482245578120db47' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521456366, expire = 1521542766, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521456366, expire = 1521542766, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Bərzax aləmində həyat.


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
İnsan öldükdən sonra hara gedir?
Cavab: 

Ölən insanlar Bərzax aləmində gözləyəcəklər. Əgər ölən adam mömin və saleh bir insan isə o Bərzax aləmi ona cənnət bağçası halına gələcək və minlərlə il qalsa belə sanki bir gün keçmiş kimi zənn edəcək.

Ancaq kafirlər və günahkar insanlar üçün Bərzax aləmi bir əzab yeri olacaq onların bir anı minlərlə il kimi uzun ola biləcək. Bərzax aləmindəki həyat və zaman bu dünyadakı kimi deyil. Adamın əməlinə görə oradakı nemətlər və əzablar şəkillənməkdədir.

Bərzax aləmindəkilərin də özlərinə görə bir həyatı vardır, ləzzətləri, əzabları, fərah və sevincləri hiss edər. Lakin hələ maddə aləmində olanlar ruhun bədəndən sonrakı həyatını və orada adamın nələr hiss etdiyini, nələrlə qarşılaşacağını normal duyğularıyla hiss edə bilməz.

Mömin ruhların Bərzax aləmində bir-birləriylə görüşdüklərini Peyğəmbərimizin hədislərindən anlamaqdayıq. Ayrıca ölülərin həyatdakılardan xəbər aldıqları və qəbirlərinin başına gedən kəsləri gördükləri yenə rəvayətlərdə vardır. Onlar üçün edilən dua və mənəvi hədiyyələrin kimlərdən gəldiyini belə bilərlər. Mömin ruhlar nemət içində olduqları üçün və ruhları sərbəst olduqları üçün sərbəst gəzə bilərlər. Ancaq kafirlərin ruhları və günahları çox olan möminlərin ruhları əzabla məşğuldurlar.

Bərzax aləmindəki yaşayış necədir? sualının cavabında Şah Vəliyyullah Dəhləvi belə deyər: "Bu aləmdə insanların (yəni ruhlarının) sayıla bilməyəcək qədər çox təbəqələri vardır. Lakin bu təbəqələr başlıca dörd sinifdir. Birincisi oyanıqlıq (yakaza) əhli olanlar ki yaxşılıqlarından və pisliklərindən ötəri yaxşılıq və ya əzab görəcək olan ruhlardır. İkincisi isə təbii yuxu halında olub yuxu görən, yuxu ilə fərahlandırılan və ya əzablandırılan ruhlardır. Üçüncüsü behimi (heyvani) və mələyi istiqamətləri zəif olanlardır. Bunlardan başqa bir də fəzilət əhli yaxşı ruhlar vardır ki (dördüncü sinif) bunlar mələklərə qarışar, mələyi bir həyat sürərlər." (Huccetullahi'l-Baliğa, Qahirə 1355, I, s. 34-36).

Ruhlar dörd qrupdur:

1.      Peyğəmbərlərin ruhları, cəsədindən çıxar, müşk və kafur kimi gözəl qoxulu cəsədinin şəklinə girər. Cənnətdə olar. Yemək yeyər və cənnətin nemətlərindən faydalanır, gecə də Ərşə asılı şamların içinə sığınar.

2.      Şəhidlərin ruhları, cəsədlərindən çıxar, Cənnətdə yaşıl quşlar içində olarlar, yemək yeyər və cənnətin nemətlərindən faydalanır və gecə Ərşə asılı qəndillərin içində olar.

3.      Möminlərdən əhli itaət olan ruhlar, Cənnət ətrafında olarlar. Yeməz, içməz, faydalanmazlar, lakin Cənnətə baxmaqla istifadə edərlər.Möminlərdən əhli üsyan ruhları isə göydə və yerdə havada olurlar.

4.      Kafirlərin ruhları, Siccində yerin yeddinci qatının dibində qara quşlar içindədirlər. Cəsədləriylə əlaqələri vardır. Günəş göydə ikən işığı yerdə olduğu kimi...13-01-2010 08:17:03

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz