Ana səhifə

Bir insanın cənnəti qazanması üçün mütləq təriqətə və ya camaata mənsub olması lazımdır?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Bir insanın cənnəti qazanması üçün mütləq təriqətə və ya camaata mənsub olması lazımdır?
Cavab: 

    Hər kəsin təriqətə və ya camaata girmək kimi bir məcburiyyəti yoxdur. Çünki təriqət və camaatlar xüsusi bir istiqamətdir.

    Müsəlmanın gerçək mürşid və rəhbəri Qurani-Kərim və Rəsuli-Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm`dir. Bir müsəlman bu iki müqəddəsi özünə rəhbər seçib bələdçi edərsə siratı-müstəqimi tapmış, özünə doğru bir yol cızmış olar.

    Onsuz da bunları rəhbər etməyən insanın olsa-olsa rəhbəri və bələdçisi şeytandır. Çünki kainatda yaxşı və pislərin nümayəndəsi var. Üçüncü bir yol yoxdur. Bir insanın rəhbəri ya yaxşı və yaxşıların nümayəndəsi olan Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s.), ya da pis və pisliklərin nümayəndəsi olan şeytan və onun fəxri köməkçiləridir.

    Bununla birlikdə başda səhabələr olmaq üzrə müctəhid, vəlilər İslam alimləri də insanlara haqq və həqiqəti göstərən, doğru yolu işarə edən rəhbər və bələdçilərdir. Bunlar onsuz da elm və irfanlarını Qurandan və Hz. Peygambərdən (s.ə.s) alırlar və bir çoxları yüzlərlə, minlərlə insanın hidayətə çatmasına vəsilə olmuş, xidmət etmiş, dünya və axirət səadətinə çatmasına yardım etmişlər.

    Məsələn, İmam Əzəm, İmam Şafi, İmam Qəzali, Abdulqadiri Geylani, İmam Rəbbani, Şah Nəqşibəndi, Mövlanə və əsrimizdə də Bədiüzzaman Səid Nursi bu mürşid və rəhbər şəxsiyyətlərdən biri qismidir. Bu mübarək şəxslərin həyatları, xidmətləri araşdırılsa, böyüklükləri və İslam tarixindəki yerləri asan bir şəkildə görüləcəkdir.

     Bəli, bir müsəlman bu şəxslərin sözlərini, kitablarını, hal və hərəkətlərini, davam etmiş olduqları zikr və  əvradı oxuya bilər, təqlid edə bilər və beləcə İslami yaşayışını zənginləşdirib nurlandıra bilər. Beləcə bu şəxslər insana mürşid olar, rəhbər olar.

    Bu şəxsləri pis görən, bir peyğəmbər varisi olduqları üçün imkan nisbətində təqlid etməyən və  tanımayanların da olsa-olsa yol göstəricisi şeytan və pis kimsələr olar. Çünki bir müsəlman onları, Qurana və Peyğəmbərə tabe olduqları üçün sevər, kitablarını oxuyar, və istifadə etməyə çalışar.02-09-2016 08:14:37

Düğüme özel