Ana səhifə

Cəm Namazı.


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Mən işimdən dolayı Günorta vaxtı Günorta və ikindi namazlarımı birləşdirərək Cəm olaraq qılıram bilmək istədiyim budur ki, əgər namaz qıldığım zaman səhv edərsəm nə etməliyəm? Namaza yenidən başlamalıyam yoxsa qaldığım yerdən davam etməliyəm? Səhvim belə olubdur: qamət gətirirək namazları arxa arxaya qılmaq lazımdır mən çaşdım günorta namazının sünnətini və günorta namazını qurtardıqdan sonra namazdan çıxaraq başqa işlə məşğul oldum. Bu zaman necə etməliyəm?
Cavab: 

Fiqh dilində "iki namazı birləşdirmək" mənasını verən bu cemus-salateyn; günorta ilə ilkindi namazlarının günorta və ya ikindi vaxtında; axşam ilə şam namazlarının axşam və ya şam vaxtında birlikdə qılınmasını ifadə edər.

Cavab 1:

İslam alimləri həccə gedənlərin Ərafatda günorta ilə ilkindi namazlarını günorta vaxtında, Müzdəlifədə isə axşam ilə şam namazlarını şam vaxtında birləşdirərək qılmaları mövzusunda ittifaq etmələrinə qarşı, yolçu və mukim ikən bəhanəli və bəhanəsiz cəm edilməsi mövzusunda ixtilaf etmişlər. Hənəfi alimlər, Ərafat və Müzdəlifə xaricində cəmi caiz görməzlərkən, digər alimlər səfərdə cem etmənin caiz olduğunda ittifaq, mukim ikən ixtilaf etmişlər.

Bir çox səhih hədis; xüsusilə səfəri ikən günorta ilə ilkindi, axşam ilə şam namazlarının birləşdirilərək qılına biləcəyini nəzərdə tutmaqdadır. İbn Abbas (ö. 68/687), "Rəsulullah (ə.s.) Təbuk Döyüşü üçün getdiyi səfərdə günorta ilə ilkindi, axşam ilə şam namazlarını birləşdirərək qıldı." demişdir. Hədis ravilərindən Sad ibn Cübeyr (ö. 95/713),