Ana səhifə

Cümə günü Kəhf surəsini oxumağın fəziləti haqqında məlumat verə bilərsiniz?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Cümə günü Kəhf surəsini oxumağın fəziləti...
Cavab: 
Kəhf surəsini cümə gecəsi və gündüzü oxumağın çox fəzilətli olduğuyla əlaqədar hədislər vardır.
 
Məsələn:
 
 
"Cümə gecəsi Kəhf surəsini oxuyan, Qiyamətdə, yerdən göyə qədər bir nurla aydınlanar. İki
 
cümə arasında işlədiyi (kiçik) günahları da əfv olar." (Müxtəlif rəvayətlər üçün bax. Ət-Tərğib
 
vət-Tərhib, Kitabul-Cuma, 1 / 512-513)
 
 
 
Ancaq təşviq üçün edilən bu rəvayətləri qiymətləndirərkən bəzi nöqtələrə diqqət etmək gərəkdir.
 
 
Kəhf surəsi haqqında rəvayət edilən digər hədislərdən ikisinin mənası belədir:
 
 
"Səhabədən Useyd ibni Xudayr, Kəhf surəsini oxumuşdu. Evində də bir atı var idi. Bu əsnada at
 
ürkməyə, yerində hərəkət etməyə başladı. Bunun üzərinə (Useyd) 'Ya Rəbb! Sən afətdən əmin qıl.'
 
deyə dua etdi. Dərhal onu duman kimi bir şey, yaxud bir bulud əhatə etdi. Sonra (Useyd) bu
 
hadisəni Hz. Peyğəmbərə (asv-aleyhissalatu vəssalam) dedi. Rəsulullah (asv), "Oxu ey adam.
 
 Çünki o bulud kimi görünən şey Səkinədir. Quran dinləmək üçün, yaxud Quranı ucaltmaq 
 
üçün enmişdir. "buyurdu.(Buxari, Mənaqib, 25; Buxari, Fədailul-Quran, 11; Tirmizi, Fədailul
 
Quran,6).
 
 
Hz. Peyğəmbər (s.a.s) belə buyurmuşdur:
 
 
"Kim, Kəhf surəsinin əvvəlindən (bir rəvayətdə sonundan) on ayə əzbərləsə, Dəccaldan
 
qorunmuş olar." (Muslim, Müsafirun, 257; Əbu Davud, Mənahim, 14; Tirmizi, Fitən, 59; İbn Macə,
 
Fitən, 33).


21-10-2016 07:47:19