Ana səhifə

"Cümə qüslü hər həddi büluğa çatana vacibdir. Misvaklanması, tapdığı halda qoxu sürtməsi də belədir." Bu hədisə görə sayılan şeyləri etmək vacibdir?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Cümə günü qüsl almaq vacibdir yoxsa sünnə?
Cavab: 
 
Alimlərin cumhuruna görə, sözü gedən hədisdə zikr edilən "qüsl etmək, misvak istifadə
 
etmək, gözəl qoxu sürtmək" kimi şeylərin yerinə yetirilməsi vacib deyil, sünnədir. Onlara
 
görə, buradakı "vacib" anlayışı, gücləndirilmiş sünnə mənasında istifadə edilmişdir.
 
Necə ki,
"Kim cümə günü dəstəmaz alarsa, nə gözəl! Kim qüsl alarsa bu daha da
 
fəzilətlidir." (Bax. Zuxeyli, əl-Fiqhul-İslami, I / 387; II / 301-302).
tərcüməsindəki hədis bunu göstərir. Bundan başqa İmam Buxari də bunu ifadə etmək
 
üçün, "Cümə günündə qüsl etmək həddi buluğa çatan hər kəsə vacibdir." hədisinin
 
də yer aldığı Cümə kitabının ikinci babının başlığını "Cümə günü qüsl almağın
 
fəziləti" şəklində qoymağı uyğun görmüşdür.
 
Ümmətin bu günə kimi gələn davranışları da bu istiqamətdədir. Digər tərəfdən sözü
 
edilən hədisdə keçən "vacib" anlayışının "sünnə" mənasında istifadə edildiyini göstərən
 
müxtəlif hədislər və izahlar da vardır. (Bax. İbn Həcər, Fəthul-Bəri, II / 357-365).


16-12-2016 08:17:09