Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521513668, expire = 1521600068, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:58c057cbc8122f2a21d6dae34588fbf7' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Quranda ele bir ayə yoxdur, Allah Adəmdən &ouml;ncə d&uuml;nyada digər canlıları: heyvan və bitkiləri, cinləri, mələkləri yaratmışdı.</p>\n<p>D&uuml;nyanın yaradılmasının ardından ilk insanların d&uuml;nyada yaşamağa başlaması arasında m&uuml;əyyən bir m&uuml;ddət ke&ccedil;mişdir. Bu m&uuml;ddət i&ccedil;ərisində dinozavrlar d&uuml;nyada yaradılmışdır. Bunun hikmətinə gəlincə, bugun d&uuml;nyada insanlığın istifadə etdiyi enerji qaynaqlarının &ccedil;oxu dinozavr kimi b&ouml;y&uuml;k məxluqların qalıqlarının məhsuludur. Cənabı Allah yer &uuml;z&uuml;n&uuml;n əsl sahibləri gəlmədən əvvəl onlar &uuml;&ccedil;&uuml;n yer &uuml;z&uuml;ndə hər c&uuml;r ehtiyacı g&ouml;rəcək m&uuml;hiti hazırlamışdır.<br />\nDinozavrların &ouml;lməsinə gəlincə, bu məxluqların yaşamasına Cənabı Allah icazə versəydi, bu nəhəng məxluqlar insanlıq &uuml;&ccedil;&uuml;n b&ouml;y&uuml;k bir təhl&uuml;kə ifadə edərdi. Bu səbəblə vəzifəsini tamamlayan bu varlıqlar, Allahın hikmətinin nəticəsi olaraq vəzifədən tərxis edilərək baqi ruh m&ouml;vqesinə ke&ccedil;mişlərdir.</p>', created = 1521513668, expire = 1521600068, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:58c057cbc8122f2a21d6dae34588fbf7' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521513668, expire = 1521600068, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521513668, expire = 1521600068, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Dinozavrlara nə oldu?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Salam hörmətli alimler və islam şünaslar. Quranda deyilirki Allah birinci yer üzündə canlılardan insanı yaradib, bilmək istəyirəm, dinozavrlar Adəm və Həvva vaxtında yaradılıb yoxsa ondan sonra gələn peyqəmbərlərin vaxtında, əgər bu haqda məlumat varsa hansı peyqərbərlərin vaxtında olduğunu deyəsiniz. Təşəkkür edirem.
Cavab: 

Quranda ele bir ayə yoxdur, Allah Adəmdən öncə dünyada digər canlıları: heyvan və bitkiləri, cinləri, mələkləri yaratmışdı.

Dünyanın yaradılmasının ardından ilk insanların dünyada yaşamağa başlaması arasında müəyyən bir müddət keçmişdir. Bu müddət içərisində dinozavrlar dünyada yaradılmışdır. Bunun hikmətinə gəlincə, bugun dünyada insanlığın istifadə etdiyi enerji qaynaqlarının çoxu dinozavr kimi böyük məxluqların qalıqlarının məhsuludur. Cənabı Allah yer üzünün əsl sahibləri gəlmədən əvvəl onlar üçün yer üzündə hər cür ehtiyacı görəcək mühiti hazırlamışdır.
Dinozavrların ölməsinə gəlincə, bu məxluqların yaşamasına Cənabı Allah icazə versəydi, bu nəhəng məxluqlar insanlıq üçün böyük bir təhlükə ifadə edərdi. Bu səbəblə vəzifəsini tamamlayan bu varlıqlar, Allahın hikmətinin nəticəsi olaraq vəzifədən tərxis edilərək baqi ruh mövqesinə keçmişlərdir.11-01-2010 11:48:07