Ana səhifə

Günümüz Yəhudi və Xristianların inanc və ibadət şəkillərini açıqlaya bilərsiniz?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Günümüz Yəhudi və Xristianların inanc və ibadət şəkillərini açıqlaya bilərsiniz?
Cavab: 

Yəhudi İnanc və İbadət Şəkilləri

 

Yəhudilikdə ən əhəmiyyətli iman əsasını, Allahın varlığına və birliyinə olan inanc təşkil edər. (3) Onun birliyi, yaradılmamışlığı, əvvəlinin və sonunun olmayışı, hər şeyi bilişi, bütün varlıqların Yaradanı olması vs. kimi Allah inancı vardır.

 

İnanclarına görə Tanrının ən sevimli milləti Yəhudilərdir. Bunun ən böyük dəlili, Tanrının İsrailoğulları ilə Musanın şəxsində Sinadakı əhdləşməsidir. İnanclarına görə Tanrı, insanlığı işıqlandırmaq və xoşbəxt etmək üçün İsrailoğullarını seçmiş, "nəbi"lərini vəzifələndirmişdir. Bu mövzuda Musanın əhəmiyyətli bir yeri vardır. Çünki Tövrat Ona verilmişdir. Tanrı, kainatı davamlı olaraq idarə etməkdədir. Onun gücünün çatmayacağı heç bir iş yoxdur.

 

Yəhudilikdə axirət inancı tarixi bir inkişaf izləmişdir. Tövratın bəzi hökmlərində axirət inancına dair işarələr vardır.

 

Xristianlıq inanc və İbadət Şəkilləri

Xristianlıq monoteist bir dindir, incillərdə və digər müqəddəs mətnlərdə bu anlayışı dəstəkləyən ifadələr mövcuddur. Ancaq yenə eyni mətnlərdə və kilsənin səhih qəbul etdiyi incil mətnlərində isa üçün "Tanrının Oğulu" Allah üçün də "Ata" terminlərinin istifadə edildiyi görülməkdədir. Xristianlığın müqəddəs kitabında keçən "Mən və Ata birik", "Atanızın Ruhu", "Allahın Ruhu" vs. deyimlər, bunlar təsis olaraq şərh olunmaqdadır.

Xristianlıqdakı iman təsdiqinə girən əsasların nələrdən meydana gəldiyi incil mətnlərində açıq bir şəkildə iştirak etməməklə birlikdə, bu prinsiplərin ilk Həvarilərdən etibarən təsbitə başlandığı, son şəklini isə IV və V. əsrdəki konsillerde aldığı məşhur bir qənaət halındadır. Bununla birlikdə inanclar mövzusunda gərək kilsələr, gərək məzhəblər arasında bəzi ortaq ana ünsürlər olduğu kimi fərqli anlayışlar da vardır.

Bəzi Dinlər Tarixçilərinə görə, monoteizm inancının hakim olduğu Yəhudi ətrafında çıxmış olan "teslis" inancı, böyük bir ehtimalla isanın tanrılaşdırılmasının təbii bir nəticəsidir. Bunun yanında Ruhu'l-Kuds'ün də ayrı bir ilahi varlıq sayılması üç ayrı tanrı anlayışına zəmin hazırlamışdır. Daha sonrakı dövrlərdə bəzi kəlamı ifadələrlə açıqlanmağa çalışılan teslisin üç ünsürü (Ata, Oğul, Ruhu'l-Kuds) bir üluhiyyətin üç ayrı görünüşü olan bu günki düsturun mənimsənməsiylə nöqtələnilmişdir.17-01-2010 02:32:27

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz