Ana səhifə

Hədislərdə Həşr surəsinin son üç ayəsinin oxunmasının fəziləti ifadə edilir. Təsbihatlarda "son beş ayə" yazılmasının hikməti nədir?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Həşr surəsinin son üç ayəsini oxumağın fəziləti...
Cavab: 

Həşr surəsinin hamısı və ya yalnız son üç, dörd və altı ayəsi ilə əlaqədar hədisi-şəriflər vardır:

"Kim səhər qalxarkən üç dəfə Əuzu billəhis-Səmiil-alimi minəş-şeytanirracim = Allahın rəhmətindən qovulmuş şeytandan, eşidən və bilən Allaha sığınıram 'deyər və Həşr surəsinin sonundan üç ayə oxuyarsa, Allah o kəs üçün axşama qədər dua və istiğfar etmək üzrə yetmiş min mələk vəzifələndirər. o gündə ölsə şəhid olaraq ölər. Kim gecəyə girərkən oxusa o da eyni dərəcəyə çatar. "(Tirmizi, Fədailul-Quran 22, Məvakit 65; Müsnəd, 5/26)

Rəvayətlərin çoxunda son üç ayədən bəhs edilməklə bərabər, surənin son dörd ayəsi qəsd edilərək "Ləv ənzəlnə-dən aşağısı" deyən rəvayətlər olduğu kimi, yalnız "Həşr surəsinin sonu" şəklində ayə sayı bildirilməyən rəvayətlər də vardır. (Bax. Qurtubi, əlaqədar ayələrin təfsiri)

Digər tərəfdən, "İsmi-Azam (Allahın isimləri), Həşr surəsinin son altı ayəsindədir." rəvayəti də vardır. (Süyuti, əd-Durrul-Mənsur, 8/121; Alusi, əlaqədar ayələrin təfsiri)

Diqqət çəkən bir nöqtə də, rəvayətlərdə bu ayələrin səhər və axşam namazlarının ardınca okunacağına dair bir açıqlığın olmamasıdır. Sabah və axşam deyilmiş, amma səhər və axşamın harasında oxunacağı deyilməmişdir. Bunun səhər və axşam namazlarının bitməsindən sonraya alınması, alimlərimizə görə müəyyən bir yer təsbit edilməsiylə, nizamlı oxunmalarını təmin etmək üçün olmalıdır.

Sabah və axşam namazlarından sonra Həşr surəsinin son beş ayəsinin oxunmasına dair bir rəvayət tapa bilmədik. Ancaq son üç ayədən əvvəl oxunan ayələrdə, Cənnətliklərlə cəhənnəmliklərin bir olmadığı və Qurani-Kərimin əzəmətini izah etməsi baxımından və insanı təfəkkür etməyə təşviq etməsindən ötəri oxunmasında  fayda vardır.

Həm Qurani-Kərimin hər hərfinə ən az on savab verilir. Beləcə əldə edilən savab sayı daha da artmış olacaqdır.

Namazlardan sonra Qurani-Kərimdən hər hansı bir ayə də oxuna bilər. Ancaq rəvayətlərdə bildirilən ayə və surələrin oxunması daha fəzilətlidir.

Digər tərəfdən  Abdullah ibni Məsud (r.a) həzrətlərinin,

"Quranın endirilməsinin əsl məqsədi, onu yalnız oxumaq deyil, lazımınca əməl etməkdir." (Bax. Elmalılı, Haqq Dini, Həşr surəsinin təfsirinin sonu)

şəklindəki sözünü də unutmamaq lazımdır. Onun üçün hər dərdə şəfa olan bu ayələrdən məqsəd, sayıla bilməyəcək qədər faydasının yanında, Quranın verdiyi məlumat ilə bəzənib Allah qorxusu ilə dolaraq,

"Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Hər kəs sabahı üçün nə etdiyinə baxsın." (Həşr, 59/18)

ayəsinin gərəkdirdiyi kimi sabahın üçün hazırlanmaqdır. Çünki səhər insan O, Əziz və Hakimin hüzurunda imtahana çəkiləcəkdir.17-10-2016 07:06:48

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz