Ana səhifə

Hz. Məhəmmədin insani istiqamətini izah edərsiniz?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Hz. Məhəmmədin insani istiqamətini izah edərsiniz?
Cavab: 

1- Peyğəmbər əfəndimizin on il xidmətində olan Ənəs bin Malik həzrətləri izah edər:

"Rəsul əleyhissalamdan, bir şey istənməzdi ki, Rəsul əleyhissalam, onu, istəyənə vermiş olmasın."

"Peyğəmbər əleyhissalamın yanına bir adam gəlir yalnız, dünyanı, dünya malını əldə etməyi ümid edərək Müsəlman olar o gün, axşam olmadan İslam, özünün nəzərində, dünyadan və dünya üzərindəkilərdən daha sevimli olardı!"

Qureyş müşriklərinin Şərəflisindən Safvan bin Ümeyye, Məkkənin fəthindən sonra, Müsəlman olmadığı halda, Huneyn və Taif döyüşlərində Peyğəmbərimizin yanından ayrılmamışdı.

Peyğəmbərimiz, Ciranədə toplanan qənimət malları arasında gəzdiyi və onlara göz gəzdirdiyi sırada, Safvan bin Ümeyye, Peyğəmbərimizin yanında vadiyə doğru baxırdı. Baxışını, uzatdı dayandı.

Peyğəmbərimiz isə, onun bu halını göz ucuyla süzürdü.

"Əbu Vəhb! O vadi, çoxmu xoşuna gəldi?" deyə soruşdu.

Safvan bin Ümeyye "Bəli!" dedi.

Peyğəmbərimiz "O vadi də, içindəkilər də, sənin olsun!" buyurdu.

Bunun üzərinə, Safvan, özünü tuta bilmədi:

"Peyğəmbər ürəyindən başqa, heç bir kimsənin ürəyi, bu dərəcə comərd və üstün ola bilməz! Şahidlik edərəm ki: Allahdan başqa ilah yoxdur. Yenə şahidlik edərəm ki: Məhəmməd, Allahın Qulu və Rəsuludur!" dedi və dərhal orada Müsəlman oldu.

Peyğəmbərimiz, iki dağ arasını dolduran davarları verincə, Safvan bin Ümeyye, qövmü olan Qureyşilərin yanına döndü.

Onlara "Ey Qövmüm! Müsəlman olun! Çünki, vallah, Məhəmməd, elə lütfkardır ki, yoxluqdan, yoxsulluqdan heç qorxmur!" dedi.

Peyğəmbərimizdən bir şey istənildimi, əsla "Yox!" deməzdi.

Özünə kim gəlib bir şey istər, istənilən şey, yanında olmasa belə, onu yerinə yetirərdi. Olmazsa, vəd edərdi.

2- Rəsulullah əfəndimiz, gəncliyindən etibarən etibarlı, etimad edilər bir kimsə olaraq tanınmışdır. İyirmi beş yaşlarında ikən Məkkədə yalnız "əl-Əmin" deyə xatırlanırdı. Məkkəlilər özünə qiymətli əşyalarını təslim edərdilər. Peyğəmbər əfəndimiz bu əmanətləri möhkəm bir şəkildə qaytarardı. Əmanətlərə ən çətin anında sahib çıxardı.

Mədinəyə hicrət edəcəyi gecə müşriklər, öldürmək məqsədiylə onun evini əhatə etmişdilər. Evini tərk etmədən əvvəl, yanında olan əmanətləri Hz. Əliyə təslim etmiş sabahısı gün sahiblərinə verməsini istəmişdir. Ən çətin zamanda belə əmanətləri sahiblərinə çatdırdı.

 

3- "Hirsiniz, sizi ədalətsizliyə sürüməsin!"

Ədalət dinin əsasındandır. Bunun üçün, Qurani Kərimdə ədalət üzərində çox dayanılmış, Rəsulullah əfəndimizə insanlar arasında ədaləti reallaşdırması əmr olunmuşdur. Bir haqq mövzusunda hökm verilərkən haqqın öz lehinə hökm edilməsi halında bundan məmnun olan, lakin əleyhinə hökm edilməsi halında bu hökmü tanımayan insanların zalım olduqları bildirilmişdir.

Dinimiz, fərdi çıxar, qohumluq, zənginlik, kasıblıq, kin, düşmənlik, tərəflərdən birinin soylu və ya aşağı təbəqədən olması, bədəni və ruhi baxımdan qüsurlu olması kimi vəziyyətlər bir haqqın pozuntusunu, örtbas edilməsini, ədalətli davranmamağı, ədalət qanunundan uzaq durmağı üzrlü göstərməyəcəyini bildirmişdir.

 

5- Çalışıb qazanmağa əhəmiyyət verərdi

Rəsulullah əfəndimizin həyatı digər sahələrdə olduğu kimi iş həyatında da insanlar üçün nümunədir. Düzgünlük, etibarlı olma, ədaləti tətbiq və sözləriylə davranışları arasında ziddiyyət olmama kimi hallarda ən gözəl örnəkdir.

Adamın işini, istehsalda olmasını və ailəsini dolandırmasını, kasıba, yoxsula kömək üçün işi Allah yolunda cihad və gündüzləri oruc və gecələri namazla keçirmə ilə bir tutmuşdur. Peyğəmbərimizin iş, halal qazanc ilə əlaqədar bir çox sözləri vardır. Bunlardan bəziləri bunlardır:

"Heç bir kimsə öz əlinin əməyi ilə qazandığından daha xeyirli bir loxma əsla yeyə bilməz."

"Allahım! Tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, qocalığın verdiyi düşkünlük və xəsislikdən sənə sığınıram."

"Doğru sözlü və hər mövzuda güvənilən bir ticarət adamı axirətdə peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə və şəhidlərlə birlikdə olacaq."

"Allah qulunu halal qazanc tələbindən yorğun düşmüş görməyi sevər."

"İnsanın yeyib içdiklərinin ən halal və bərəkətli olanı, çalışıb qazanaraq əldə etdiyidir."

"Birinizin kürəyində odun dəstəsi daşıması, versin və ya verməsin, insanlara gedib əl açmasından daha yaxşıdır."22-12-2009 03:11:49

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz