Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521413722, expire = 1521500122, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:663a7ce60bbd938a52c8b6c05faf6ff2' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n\n\n\n\n\n\n\n</p><p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Hz. Osman d&ouml;vr&uuml;ndə d&ouml;vlət torpaqları genişləmiş və xalq i&ccedil;ərisində etnik qruplar &ccedil;oxalmışdır. Gərək d&ouml;vlət i&ccedil;ində &ccedil;ıxan i&ccedil; &uuml;syanlar və gərəksə x&uuml;susilə yəhudilərin m&uuml;səlman xalq i&ccedil;ərisində ayrılığa səbəb olacaq fitnə oxlarını atması d&ouml;vlət i&ccedil;ində bir sıra narahatlıqlar &ccedil;ıxmasına səbəb olmuşdur. B&uuml;t&uuml;n bu hadisələrdən doalyı sanki Hz. Osman avtoritar davranmamışdır kimi d&uuml;ş&uuml;nmək doğru deyil. </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Hz. Osman on iki il xilafət m&ouml;vqeyində qalmışdır. Bunun ilk altı ili dinclik və g&uuml;vən i&ccedil;ərisində ke&ccedil;miş və he&ccedil; kim rəhbərliyin tətbiqlərindən şikayət&ccedil;i olmamışdır. Qureyş, onu Hz. &Ouml;mərdən daha &ccedil;ox sevmişdi. &Ccedil;&uuml;nki Hz. &Ouml;mər onlara qarşı şəriəti tətbiqdə d&ouml;z&uuml;ms&uuml;z və sərt idi. Hz. Osman isə yaradılışındakı yumşaqlıq və xoşg&ouml;r&uuml;ş ilə insanların sərbəstcə hərəkət edə bilmələrinə imkan təmin etmişdi. Onun bu quruluşundan istifadə edən əyalətlərdəki bir sıra valilər, məsuliyyətsiz davranışlar sərgiləməyə başlamışlar. Y&uuml;ksələn şikayətləri ani və qəti qərarlarla qarşılaya bilməyincə, yavaş yavaş bir fitnə və qarışıqlıq m&uuml;hitinin meydana gəlməsinə zəmin hazırlanmışdı.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Endel&uuml;sdən Hindistan h&uuml;dudlarına qədər &ccedil;ox geniş bir sahəni &ouml;rtən d&ouml;vlətin i&ccedil;ərisində, m&uuml;xtəlif din və irqlərə mənsub zimmi statusunda birliklər vardı. Bunlar, məğlub d&uuml;şd&uuml;kləri İslam D&ouml;vlətinə qarşı hər f&uuml;rsəti qiymətləndirərək baş qaldırırdılar. Yəhudi &uuml;ns&uuml;r&uuml; isə, İslam &Uuml;mmətini par&ccedil;alayıb yox etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n İslamın təməl prinsiplərini hədəf almışdı. M&uuml;səlman olduğunu iddia edərək ortaya &ccedil;ıxan bir sıra Yəhudi əslli kəslər, z&uuml;hur edən narahatlıqları qızışdırıb fitnəni hər tərəfə yaymağa &ccedil;alışırdılar. Bunlardan biri təsirli nifaq hərəkətlərinin ortaya &ccedil;ıxmasını təmin edən və tam bir komitacı olan Abdullah İbn Səbadır. İbn Səba Yəmənli bir yəhudidir. O, səmimi kəslərin haqlı şikayətlərini istifadə edərək insanları Hz. Osmana qarşı qaldırdı. Bir tərəfdən Məhəmməd (s.ə.s.)ın təkrar d&ouml;n&uuml;ş&uuml; d&uuml;ş&uuml;ncəsini yaymağa səy g&ouml;stərərkən, bir tərəfdən də Peyğəmbərin arxasından xilafət haqqının Hz. Əli (r.ə.)a aid olduğunu və bunun da Allah tərəfindən təyin olunmuş bir həqiqətdən başqa bir şey olmadığını yayaraq daha sonra ortaya &ccedil;ıxacaq Şiə əqidəsinin təməllərini atırdı. Onun yaydığı d&uuml;ş&uuml;ncələrə g&ouml;rə Əbu Bəkir (r.ə.), &Ouml;mər (r.ə.) və Osman (r.ə.), Hz. .Əli (r.ə.)ın haqqını mənimsəmişlər. O, Kufə, Basra və Şamda insanları qaldırarkən, Əbu Zərr (r.ə.)ın haqlı &ccedil;ıxışlarını da &ouml;z&uuml;nə g&ouml;t&uuml;r&uuml;rd&uuml;. (İbn&uuml;\'l Əsir, Tarix, III, 154; H. İ. Həsən, age, I, 368-370)</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Bir zaman sonra, Məhəmməd b. Əbi Bəkr və Məhəmməd b. Əbi Huzeyfe də, etmiş olduğu təyin etmələrdən &ouml;təri Hz. Osmanı tənqid etməyə başladılar (İbn&uuml;l-Esir. a. g. e., III, 118).</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&Uuml;syankarların &ouml;z&uuml;n&uuml; &ouml;ld&uuml;rməyə qərarlı olduğunu anladığında, onların belə bir iş işləyib qatillərdən olmalarını &ouml;nləmək &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;zlərinə bir m&uuml;səlmanın qanının ancaq; zina, qəsdən adam &ouml;ld&uuml;rmə və dindən d&ouml;nmək şərtləri daxilində halal olduğunu xatırladır və &ouml;z&uuml;n&uuml;n bunlardan he&ccedil; biri ilə ittiham edilə bilməyəcəyini izah edib dayanırdı.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Osmanın Hz. Osmanın həyatını izah edən Dos. Dr. Murad Sarıcıq M&uuml;əllimimizin Nəsil Nəşrlərində &ccedil;ıxan D&ouml;rd Xəlifə D&ouml;vr&uuml; 2-ci dərisini oxuya bilərsiniz. </p>\n', created = 1521413722, expire = 1521500122, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:663a7ce60bbd938a52c8b6c05faf6ff2' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521413722, expire = 1521500122, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521413722, expire = 1521500122, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Hz. Osmanın həyatı haqqında məlumat verərsiniz?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Hz. Osmanın həyatı haqqında məlumat verərsiniz?
Cavab: 

Hz. Osman dövründə dövlət torpaqları genişləmiş və xalq içərisində etnik qruplar çoxalmışdır. Gərək dövlət içində çıxan iç üsyanlar və gərəksə xüsusilə yəhudilərin müsəlman xalq içərisində ayrılığa səbəb olacaq fitnə oxlarını atması dövlət içində bir sıra narahatlıqlar çıxmasına səbəb olmuşdur. Bütün bu hadisələrdən doalyı sanki Hz. Osman avtoritar davranmamışdır kimi düşünmək doğru deyil.

 

Hz. Osman on iki il xilafət mövqeyində qalmışdır. Bunun ilk altı ili dinclik və güvən içərisində keçmiş və heç kim rəhbərliyin tətbiqlərindən şikayətçi olmamışdır. Qureyş, onu Hz. Ömərdən daha çox sevmişdi. Çünki Hz. Ömər onlara qarşı şəriəti tətbiqdə dözümsüz və sərt idi. Hz. Osman isə yaradılışındakı yumşaqlıq və xoşgörüş ilə insanların sərbəstcə hərəkət edə bilmələrinə imkan təmin etmişdi. Onun bu quruluşundan istifadə edən əyalətlərdəki bir sıra valilər, məsuliyyətsiz davranışlar sərgiləməyə başlamışlar. Yüksələn şikayətləri ani və qəti qərarlarla qarşılaya bilməyincə, yavaş yavaş bir fitnə və qarışıqlıq mühitinin meydana gəlməsinə zəmin hazırlanmışdı.

 

Endelüsdən Hindistan hüdudlarına qədər çox geniş bir sahəni örtən dövlətin içərisində, müxtəlif din və irqlərə mənsub zimmi statusunda birliklər vardı. Bunlar, məğlub düşdükləri İslam Dövlətinə qarşı hər fürsəti qiymətləndirərək baş qaldırırdılar. Yəhudi ünsürü isə, İslam Ümmətini parçalayıb yox etmək üçün İslamın təməl prinsiplərini hədəf almışdı. Müsəlman olduğunu iddia edərək ortaya çıxan bir sıra Yəhudi əslli kəslər, zühur edən narahatlıqları qızışdırıb fitnəni hər tərəfə yaymağa çalışırdılar. Bunlardan biri təsirli nifaq hərəkətlərinin ortaya çıxmasını təmin edən və tam bir komitacı olan Abdullah İbn Səbadır. İbn Səba Yəmənli bir yəhudidir. O, səmimi kəslərin haqlı şikayətlərini istifadə edərək insanları Hz. Osmana qarşı qaldırdı. Bir tərəfdən Məhəmməd (s.ə.s.)ın təkrar dönüşü düşüncəsini yaymağa səy göstərərkən, bir tərəfdən də Peyğəmbərin arxasından xilafət haqqının Hz. Əli (r.ə.)a aid olduğunu və bunun da Allah tərəfindən təyin olunmuş bir həqiqətdən başqa bir şey olmadığını yayaraq daha sonra ortaya çıxacaq Şiə əqidəsinin təməllərini atırdı. Onun yaydığı düşüncələrə görə Əbu Bəkir (r.ə.), Ömər (r.ə.) və Osman (r.ə.), Hz. .Əli (r.ə.)ın haqqını mənimsəmişlər. O, Kufə, Basra və Şamda insanları qaldırarkən, Əbu Zərr (r.ə.)ın haqlı çıxışlarını da özünə götürürdü. (İbnü'l Əsir, Tarix, III, 154; H. İ. Həsən, age, I, 368-370)

 

Bir zaman sonra, Məhəmməd b. Əbi Bəkr və Məhəmməd b. Əbi Huzeyfe də, etmiş olduğu təyin etmələrdən ötəri Hz. Osmanı tənqid etməyə başladılar (İbnül-Esir. a. g. e., III, 118).

 

Üsyankarların özünü öldürməyə qərarlı olduğunu anladığında, onların belə bir iş işləyib qatillərdən olmalarını önləmək üçün özlərinə bir müsəlmanın qanının ancaq; zina, qəsdən adam öldürmə və dindən dönmək şərtləri daxilində halal olduğunu xatırladır və özünün bunlardan heç biri ilə ittiham edilə bilməyəcəyini izah edib dayanırdı.

Osmanın Hz. Osmanın həyatını izah edən Dos. Dr. Murad Sarıcıq Müəllimimizin Nəsil Nəşrlərində çıxan Dörd Xəlifə Dövrü 2-ci dərisini oxuya bilərsiniz.22-01-2010 12:11:03

Düğüme özel