Ana səhifə

İmanımızı necə təzələyək?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
İmanımızı hər an təzələyək.
Cavab: 

Hər dəqiqədə bədənimizdə otuz milyon hüceyrə ölür, yerinə yeniləri gəlir. Altı ayda beyin hüceyrələri xaric tamamilə dəyişirik. Altı ildə bir dəfə beyin hüceyrələri də daxil olmaqla tamamilə dəyişirik.

ət-Tabərani və əl-Hakim'in nəql etdiyi səhih bir hədisdə Peyğəmbərimiz aleyhissalam belə buyurmuşdur: 
"Şübhəsiz ki, iman, sizdən birinin sinə boşluğunda, paltarın köhnəldiyi kimi köhnələr. Buna görə də Allah Təaladan, imanınızı təcdid etməsini diləyin. " (əl-Heysəmi, Məcma'u'z-Zəvaid, I, 52. əl-Heysəmi, et-Təbəraninin isnadının həsən olduğunu söyləmişdir. əz-Zəhəbi də bu rəvayətin ravilərinin etibarlı kəslər olduğunu söyləyən əl-Hakimin bu hökmünə qatılmışdır. Baxın. Təlhisu'l-Müstədrək (əl-Müstədrək ilə birlikdə), I, 4.)

Görəsən "imamın köhnəlməsi" nədir?

Hamımız öz həyatımızda müşahidə etmişik. Xüsusilə davamlı təkrarladığımız işləri edərkən başımıza gələn bir haldır bu. Bir işi etməzdən əvvəl mühakimə edor, istişarə edir və qərar vermə mərhələsinə gələnə qədər müəyyən bir müddətdən keçirik. Bu müddət içində o iş mövzusundakı niyyətimiz də, qətiyyətimiz də tam və təzədir. Ancaq eyni işi bir neçə dəfə tekrarladığımızda yavaş-yavaş mexanikləşməyə başlarıq. Artıq o iş, hər dəfə qərar verib niyyət etmək zərurəti hiss etmdən "avtomatik olaraq" təkrarladığımız bir "rutin" halına gəlir.

Məhz "ibadət"in "ədəd"ə çevrildiyi mərhələ da tam burasıdır. Qəlbimizi və niyyətimizi diri tutmadan etdiyimiz işlər bir müddət sonra "ədəd yerini tutsun"a çevrilir və biz, əslində, doğru şəkildə etdiyimiz doğru bir iş mövzusunda belə xətaya düşməyə başlayırıq. Beş vaxt namaz mövzusunda belə, çox vaxt yaşadığımız hal, bu deyilmi?

"İmanınızı 'La ilahə illəllah" sözü ilə təcdid edin və yeniləyin. ". (Musnad, II / 359, et-Tərğib və`t Tərxib, II / 415)

İman, Allaha qəlbdən intisab və bağlılıqdan ibarətdir; bizi Yaradan'ımıza bağlayan ən güclü bağdır. Küfr, inkar və ya şirk isə bu möhkəm bağın qopması və ya qoparılmasıdır. İman, qəlbin əməlidir. Qəlbdə meydana gəlir və qəlbi nuruyla işıqlandırır. Küfr edərsə, ürək və inamın olmaması inancdır.

İmanın yenilənməsi bir əmrdir. Nisa surəsi 136. ayədə belə buyurulur:

"Ey İman edənlər! Allaha iman edin. "

Həm də iman edənlərə əmr. Yəni imanınızı təqliddən, təhqiqi imana çıxarın, imanınızı yeniləyin, imanın hədsiz mərtəbəsində tərəqqi edin, .. mənaları vardır.

Hucurat surəsi 14. ayədə buyurulur:

"Bədəvilər 'inandıq' dedilər. Də ki: Siz iman etmədiniz amma 'İslam olduq' deyin. Hələ iman sizin qəlblərinizə yerləşmədi. "

Demək imanı dəm və damarlara qarışdırmaq, təkrar edərək, bir vərdiş və xasiyyət halına gətirmək; ağıl, qəlb, ruh kimi lətifələrə sirayət etdirmək lazımdır.

İnsanın hər bir fərdinin mənən çox "fərdləri" vardır. Yəni hər bir insan, ömrünün illərinin sayı qədər, hətta günlərinin sayı qədər, hətta saatlarının sayı qədər "fərqli fərd" sayılmaqdadır. Çünki insanın həyatı zamana tabe olduğu üçün, o tək fərd bir model hökmünə keçməkdə və hər gün bir digər fərd şəklini geyinməkdədir.

Hər il fotoşəkil çəkdirsək, yan-yana qoysaq, nə qədər dəyişdiyimizi fərq edəcəyik. Ruh dəyişmədiyi üçün özümüzü eyni zənn edirik. Madam cəsəd davamlı yenilənir, o zaman cəsəddən gedənləri imanla göndərmək kimi, yeni gələn zərrə və hüceyrələri də imanın nuru ilə nurlandırmaq lazımdır. İnsan zaman altına girdiyi üçün ömrünün saatları, günləri, illəri sayı qədər ayrı fərdlər hökmünə keçdiyindən, hər bir fərdi iman nuruyla nurlandırmaq lazımdır.

Qəlbimizə və niyyətimizə nəzarət edib diri tutmaq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu "təcdid-i iman" ilə mümkündür ancaq. Və Üçaylar və qandil gecələri məhz bu "təcdid-i iman" üçün qaçırılmaz bir fürsətdir. Ramazanda hansımız ruhumuzun cilalandığını, qəlbimizə bir rahatlıq və aydınlıq düşdüyünü fərq etmirik ki! Məhz Üçaylar və Qandillə bu "hal"ı daha geniş bir zaman diliminə yaymağın imkanını təklif edir bizə.

Ümmətə və insanlığa xeyirlər gətirməsi duası ilə Üçaylarımız mübarək olsun.25-03-2018 04:18:06