Ana səhifə

İstimna / masturbasiya, öz-özünə tatminin (qane olmaq) dini hökmü, zərərləri, xilas olma yolları haqqında məlumat verərsiniz? Tibbə görə yetkinlik yaşında olanların bunu etməsi çox təbii qarşılanır ...


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
İstimna / masturbasiya, öz-özünə tatminin (qane olmaq) dini hökmü, zərərləri, xilas olma yolları haqqında məlumat verərsiniz? Tibbə görə yetkinlik yaşında olanların bunu etməsi çox təbii qarşılanır ...
Cavab: 

Ədəbsiz Nəşriyyatın ətrafımızı əhatə etdiyi, açıq saçıqlığın epidemik xəstəlik kimi cəmiyyətə müsəllət  olduğu bir dövrdə yaşayırıq. Bu xəstəlik az çox hər kəsi təsiri altına almaqdadır. Xüsusilə gəncliyin içdən içə cövhərini və mənəvi duyğularını yaralamaqdadır.

Nəfsi hissləri təhrik edən ünsürlərin çoxalması insanlarda bəzi pis vərdişlərin artmasına səbəb olmaqdadır. Özünə nigah düşən naməhrəmə baxmaq, insanda harama qarşı olan həssaslığı azaltmaqda, xüsusilə özünə fikir verə bilməyən kəslər harama baxmağı normal və mübah görməyə başlayırlar. Məhz bunun sonunda insanın maddi vəmənəvi quruluşunda bəzi axsaqlıqlar meydana gəlməkdədir.

Bu mövzuda Bədiüzzaman Həzrətləri belədeməkdədir:

«Əhli-i İslamda haram nəzər artdıqca, nəfsani həvəsatlar (müsəlmanlar arasında harama baxma artdıqca cinsi duyğular) həyəcana gəlib bədənində sui-istifadə ilə israfa girər. Həftədə bir neçə dəfə qüslə məcbur olub, ona görə, tibbi olaraq hafizə qüvvəsinə (hafizə gücünə) zəiflik gəlir. "

«Bəli, bu əsrdə açıq saçıqlıq üzündən, xüsusilə bu məmaliki-i harrədə (isti iqlimlərdə) o sui-i nəzərdən, sui-i istifadə, ümumi bir unutqanlıq xəstəliyini nəticə verməyə başlayır. Hər kəs, cüzi-külli o şikayətdədir. »1

His və həvəslərinə məğlub düşən bəzi kəslərdə harama nəzərin təhrikiylə bədəndən edilən israf, ümumiyyətlə ehtilamla olur. Bəzi kəslər isə bu «israfata»  daha dəyişik bir şəkildə düşürlər. «İstimna, masturbasiya» bu barədə ən sıx müraciət edilən təmin (qane olma) yoludur: Hər şeydən əvvəl, anormal bir hərəkət olan bu iş, iradəsi zəif kəslərdə görülən bir vərdişdir.

Evlənmə çağına gəlib də imkan tapa bilməyən belə kəslərə Rəbbimiz iffətli olmalarını tövsiyə edir:

«Evlənməyə imkan tapa bilməyənlər, Allah özlərini Fəzli kərəmindən zəngin edənə qədər zinaya qarşı iffətlərini qorumağa çalışsınlar.» 2

Nəfs və həvəslərinin təzyiqi altında olan gənclərə Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) göstərdiyi yol ən gözəlidir. Bu yolla gənc, həm ibadət etmiş olur, həm də özünə hakim olma çarəsini tapır.

İbni Məsudun rəvayət etdiyi hədisi şərifdəPeyğəmbərimiz (s.ə.s.) belə buyurur:

«Ey gənclər topluluğu, sizdən evlənməyə gücü çatan evlənsin. Çünki evlilik gözü harama baxmaqdan son dərəcə önləyici, iffəti də ən yaxşı qoruyucudur. Evlənmə xərcinə gücü çatmayan kimsə  oruc tutsun. Çünki oruc qüvvətli bir şəhvət qırıcıdır. "3

Başda oruc olmaq üzrə, İslami və imanı məsələlərlə məşğuliyyət və insanı günahdan qoruyan bir çevrədə  olmaq, adamın iffətini mühafizə edən, onun harama getməsinəmane olan ən gözəl çarələrdir. Çünki qeyri-qanuni yollara şeytan təşviq edər, nəfs təzyiq edər, hisslər də sıxışdırar. Onları susduracaq ən təsirli çarə, ürəyi vəruhu ülvi şeylərlə məşğul etmək; əxlaqlı kəslərlə yoldaşlıq etməkdir.

Əllə tatmin (qane olmaq), alimlərin çoxuna  görə cazi deyil; haram sayılmaqdadır.

«Onlar ki ırzlarını qoruyarlar. Ancaq xanımlarına və sahib olduqları nökərlərinə qarşı münasibətləri müstəsnadır. Çünki onlar bu halal olanlarda qınanmazlar. Kim də bu halaldan başqasını axtarsa, məhz onlar həddi aşanlardır. »4

ayəsini dəlil gətirən Şafi, Maliki alimləri vəİmam-ı Nəsəfi, istimnanın haram olduğuna hökm etmişdirlər.5

Əgər caiz olsaydı, Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) tərəfindən bir yol göstərilərdi, deyirlər. İmam Əhməd bin Hənbəl vəibni Həzməgörə

«Məni, bədənin, çölə atmağa möhtac olduğu bir şeydir, onu əliylə atan qan aldıran kimidir vəcaizdir

Hənbəli alimləri bu caiz olma şəklini iki şərtə bağlamışdırlar: Adamın zinaya düşmə təhlükəsi, evlənməyə gücünün və imkanının olmaması.

Hənəfi məzhəbinin görüşlərini  nəql edən İbni Abidin, bu barədə bəzi alimlərin fikirlərinə yer verməkdədir. Kişinin şəhvəti basqın gələr, ürəyini məşğul edəcək dərəcədə çox olar, subay olar və ya evli olub da bir üzrdən ötəri xanımına yaxınlaşa bilməzsə, şəhvətinə təskinlik vermək istəyən kimsə üçün Fəqih Əbulleys, «Beləsinə bir günah olmayacağını umuram.» Deyir. Amma sırf şəhvətini cəlb etmək, özünü zorla təhrik etmək üçün etsə günahkar olar.6

Yenə Hənəfi alimlərindən Şurunbulali,

«Bekar  kimsə harama girəcəyindən qorxduğu zaman, şəhvətinə təskinlik vermək üçün istimna caizdir. Bu işindən ötəri nə savab, nə  günah qazanar. Lakin sırf ləzzət almaq üçün etsə günahkar olar. »7 görüşündədir.

Harama düşmə təhlükəsiylə qarşı-qarşıya gələn bir kimsə, haram olan zinanı işləməmək üçün əhvən-i şər (xəfif olan şər) olan istimnanı etsə və buradakı niyyəti də haramdan qaçmaq, namusunu qorumaq olsa, caiz görən alimlərin ictihadlarına görə mümkündür. Amma istimnanı vərdiş halına gətirmək ağıllı bir insana yaraşmayan çirkin bir iş olar. Onsuz da çox (sui-i istifadə) adamda zəka və yaddaş itkisinə səbəb olmaqdadır.

Belə anormal vəziyyətlərədüşməmək üçün tez-tez imani əsərləri mütaliə etmək, ağılı və ürəyi davamlı İslami xidmətlərdən çalışdırmaq, ülvi şeyləri düşünmək, ləzzətləri qıran və ağrılaşdıran ölümü çox tez xatırlamaq, harama nəzərdən çəkinmək və ədəbsiz nəşrlərə iltifat etməmək lazımdır.

Qaynaqlar:

1. Kastamonu Lahikası, s. 92.

2. Nur surəsi, 33.

3. İbni Macə, Nigah: 1.

4. Muminun Surəsi, 5-6-7.

5. Təfsirun-Nəsəfi, 3: 114.

6. İbni Abidin, 2: 100, 3: 156.

7. Məraku'l-fəlah, s. 57.

* * *

Qeyd: Bu yazıları da oxumanızı tövsiyə edirik:

Masturbasiyanın BƏZİ ZƏRƏRLƏ

1) Psixoloji Yöndən:

1. Həddindən artıq masturbasiya düşkünlərində kədər, dalğınlıq və aşağılıq duyğusu meydana gəlir. Hər masturbasiyadan sonra ümumiyyətlə bir peşmanlıq və ruh çətinliyi özünü göstərir. Edilən bu işin də yetkinlikdən uzaq bir vəziyyət kəsb etdiyi xatirə gəldikcə bu işi edənlər, bir aşağılıq və günahkarlıq duyğusuna qapılaraq, mənəviyyat qırıqlığına uğrayarlar.

2. Masturbasiya vərdişi, bir qisim sinir pozuqluqlarına gətirib çıxarar. Çox əsəbiləşmələr, əl və qol titrəməsi, baş gicəllənməsi, yuxusuzluq, omba və qıçlarda dərmansızlıq, yorğunluq hasil olur.

3. Masturbasiya vərdişi, insanı eşq və sevgidən məhrum edər. Sevgi, insan üçün bir ehtiyac olduğu kimi, yoldaşlar arasındakı cinsi münasibətlərin uğurlu və şən olması da, hər ikisində müştərək sevgi vərazılaşmanın varlığına bağlıdır. Evlilikdəki səadət təməlləri, sevgi bağları üzərində qurulur. Evlənən cütlərin, yalnız bədənlərinin birləşməsi evlilik səadətini meydana gətirəbilməz; bədənlə birlikdə hər iki ruhun eşq və sevgiylə birləşib qaynayıb-qarışması lazımdır. Masturbasiyaya çox düşkün olanlar isə, ruhun dərinliklərindən fışqıran bu sevgi mənbəsindən, lazım olan hissəni ala bilməzlər. Mastürbasyon, sevgi cövhərini korlaşdırmaqdadır.

4. Çox masturbasiya, yaddaş zəifliyi, diqqətsizlik vəunutqanlığa səbəb olar. Buna düşkün kəslərin, bir şeyi əzbərləmələri çətinləşər. Əzbərlədiklərini də tez unudarlar. Bir mövzunu oxuyarkən, bütün diqqətlərini toplaya bilməzlər. Diqqət dağınıqlığı meydana gəlir. Oxuduqlarını da asan anlaya bilməzlər. Bunun üçün, çox masturbasiyaya düşkün olan tələbələr dərslərində çətinlik çəkərlər. Hələ həddi-buluğa çatmamış uşaqlarda, masturbasiya iləməni gəlmədiyindən, digər zərərlərəçox hədəf olmazlarsa da, həddindən artıq masturbasiya bu uşaqlarda, beyin və sinir sarsıntısı edər, zehini inkişafa mane olar.

5. Masturbasiya ilə məşğul olanların, şəhvət xəyalları vəşəhvani düşüncələri artar. Masturbasiya edən gənc, gecə yatağına girdiyi zaman, kor-koranə bir çox şəhvət xəyallarıyla zehinini məşğul edər. Ağlı fikri bu duyğularla məşğuldur. Bu surətlə həm masturbasiyaya daha çox mübtəla olar, həm də yaxşı şeylər düşünməyə fürsət tapa bilməz.

2) Həddindən artıq masturbasiyanın Bədənə, Cinsi və İctimai Zərərləri:

Kişilər, ümumiyyətləbu işi əllə görürlər. Seyrək olaraq yastıq vəyatağa sürtmə şəklində də edərlər. Qərbdə Pornografiya sərbəstlik qazanması nəticəsində seks shoplarda dəyişik alətlər satışa təqdim edilmişdir. İnsanı maddi istiqamətdən istismar etməyə istiqamətli bu cür vəsaitlər, bunları istifadə edən kişilərdə ruhi çöküntülərə səbəb olmaqdadırlar. Tibbi seksoloji baxımından bu cür vərdişlərdən qaçınılması tövsiyə edilir.

Masturbasiya, insanı ölçüsüzlüyə sövq edər. Əslindəmasturbasiya insanı təmin (qane) etməz; doyma və rahatlıq meydana gətirməz. İnsanın cinsi zövq və hisslərini təmin (qane) edilməmiş buraxaraq, daha çox təhrik edər, azdırar. Bundan ötəridir ki masturbasiyaya davam edənlərin, bu arzuları getdikcə şiddətlənərək bu işi çox irəli götürürlər. Bu da zərəri artırar. Həddindən çox cinsi münasibətlər də zərərlidir; lakin masturbasiya çoxu daha da çox zərərlidir.

Çox masturbasiyalar, müxtəlif xəstəliklərə və narahatlıqlara səbəb ola bilər. Masturbasiya, birbaşa xəstəlik əmələ gətirən deyil isə də, dolayı yolla buna səbəb olur. Çünki ölçüsüz masturbasiyalarla, bədən qüvvədən düşərək bünyədəki qan təbii qüdrətini itirdiyindən, bəzi narahatlıq və xəstəliklərə yol açır.

Masturbasiya mübtəlaları, cinsi münasibətdən lazım olan zövqü ala bilməzlər. Bu işi mütləq vərdiş halına gətirən kəslər, cinsi münasibətlərə-ailə həyatında- əhəmiyyət verməzlər. Bundan bir zövq almazlar. Bu hal, mastürbasyon düşkünü qadın vəkişilərin hər iki cinsində görülə bilər. İkisi də özlərini dadsız zövq (!) Alışqanlığına qapdırdığından, yoldaşlarıyla etdikləri münasibətdən təmin (qane olmaq, doymaq) ola bilməzlər. Belə kəslər üçün, masturbasiya daha cazibədar görünür. Cinsi münasibətdən sonra əlavə olaraq masturbasiyaya əl atmaqdan çəkinməzlər.

Masturbasiya, əsla cinsi təmas zövqünə-onda birinəbelə, çata bilməz; lakin gənclər üçün ediləcək bir xəstəlik kəsilər. Masturbasiya iləcinsi əlaqəzövqü arasında, gübrəlik vəgülüstan misalı fərq vardır. Qadın vəkişini yaradan böyük Sənətkar, onları eləbir sənət vəustalıqla yoğurmuşdur ki onların cinsi birləşməəsnasındakı zövq mübadiləsi, başqa heç bir süni üsullarla əldəediləbilməz ...

Masturbasiya nəticəsində bədən yorulur, ruh sıxılır. Halbuki müvəffəqiyyətli bir cinsi münasibətdə bədən istirahət, ruh fərahlanır. Çünki alınmış bir cimada, qarşılıqlı olaraq sevgi, həyəcan və hərarətlə, bir sıra kimyəvi elektrik mübadiləsi vardır. Masturbasiyadan isəbunların heç biri olmadığı kimi, qiymətli kimyəvi maddələr zorla çölə atılmaqdadır. Bunun nəticəsində, insanda fərahlıqdan uzaq bir çöküntü və yorğunluq əmələgəlir.

Masturbasiya vərdişi, bel boşluğuna (tez boşalmağa və sidik yolları da daxil olmaq üzrə digər narahatlıqlara) yol açar. Evlilik həyatında, kişilərin şikayətlərindən ən çox görüləni də bel boşluğudur. Yəni erkən inzal (boşalma); cinsi münasibətə başlar başlamaz, məninin dərhal boşalmasıdır. Kişinin belə münasibəti belə tez bitirməsi, xüsusilə qadını doyumsuz buraxar. Bu halların davamı isə, yoldaşlar arası narahatlığa yol açar. Bel boşluğunun müxtəlif səbəbləri ola bilər amma, masturbasiya da başda gələn səbəblərdəndir. Bu sıxıntıdan xilas olmanın bir çarəsi də, masturbasiyanı tərk etməkdir.

Həddindən artıq masturbasiya vərdişi, qadınlarda cinsi soyuqluğa da səbəb olur. Cinsi soyuqluq: Qadının cinsi münasibətdən həzz almaması, hissi olaraq soyuq və istəksiz olmasıdır. Bu hiss soyuqluğunun müxtəlif səbəblərindən biri də, vərdiş halına gətirilən həddindən artıq masturbasiya.

İşin qəribə tərəfi, bu tip bəzi kəslər, evləndikdən sonra da bu xəstəliyi davam etdirirlər. Çox mühüm bir evlilik vəzifəsi olan cinsi münasibət fəaliyyətlərində, yoldaşlarıyla çox maraqlanmazlar. Nəticədə yoldaşlar bir-birlərindən uzaqlaşarlar. "Cinsi istəklərini" öz-özünə dindirməkdən zövq alanlar, tənha yerləri sevər, həmişəyalnız qalmaq istər, fürsət tapdıqca bu pis oyunu oynayar.

Vaginaya bir sıra cisimlər soxaraq masturbasiya edən qızların, "qızlıq" nişanı olan bakirəliklərinə bir zərər gələbilər. Bu vəziyyətdə bəzi cisimlərin içəridə qalaraq, əməliyyatı gərəkdirən müxtəlif hadisələrə, tibb tarixində çox rast gəlinmişdir.

Masturbasiya asılılarından bəzi gənclər, bu pis işə başqalarını da alışdırarlar. Yalnız öz etdikləriylə qalmayıb, cəmiyyətin bir çox uşaqları və gəncləri arasında, bu pis xəstəliyin yayılmasına səbəb olurlar.

Bir digər zərəri də, cütlüklərin bir-birindən nifrət etməsi, cinsi duyğu hiss etməməsidir. Çünki masturbasiya edən adam, başqa bir yoldan şəhvətini təmin (qane etmək) edərək doyur. Bunun mənası, yoldaşların bir-birindən gözlədiyini tapa bilməməsi vəümidlərinin qırılmasıdır. Sonunda yoldaşlar bir-birindən uzaqlaşar və başqa təmin (qane olma) yolları axtararlar; qeyri-qanuni yollara gedərlər.

Mütəxəssis elm adamlarının masturbasiya mövzusunda araşdırma nəticəsində ortaya qoyduqları gerçək budur: Həddindən artıq masturbasyona davam edənlər, çox təhlükəli ağla yönəlmiş xəstəliklərə məruz qalar. Bunları belə sıralaya bilərik:

Zühul və nisyan (unutma, başından atma (ötürmə)), iradə zəifliyi, yaddaşda geriləmə,təkliyə həvəs, tez unutma, qorxu və boşalma, kədər və sıxıntı, bəzi cinayətləri işləməyi planlaşdırma, intihar.

Buna bənzər bəzi düşüncəni alt-üst edən, iradəni yaxşıca zəiflədən şeylər

İslam hüququnun həddindən artıq masturbasiya doğuracağı pislikləri nəzərə alaraq qoyduğu hökmlərə gəlincə, aşağıdakı dəlillər bunu əks etdirir:

Allah (c.c.) buyurur:

"Onlar ki namus və iffətlərini (haramdan və şübhədən) qoruyarlar. Ancaq yoldaşlarına və sahib olduqları nökərlərinə qarşı (cinsi arzu duyarlar) buna görə əsla qınanmazlar. Artıq kimlər bu qanuni sərhədi keçsə, məhz onlar həddi aşanlardır." (Muminun, 23 / 6-7)

Bu ayənin ümumi məna və hökmünə girən budur: "Artıq kim bu qanuni sərhədi aşar vəya keçərsə, məhz onlar həddi aşanlardır."

O halda evlilik yolundan başqa bir yolda şəhvəti boşaltmaq, zina, livata, əl ilə masturbasiya kimi, ölçüsüzlük və həddindən artıqlıq həddi aşmaq deməkdir. 

MASTURBASİYADAN QURTULMANIN YOLLARI

A) Yetkinlik dövrünə girən kimi Evlənmək:

Rüsvay edici bu adətdən xilas olmanın ən kəsə yolu budur. Eyni zamanda bu ən təbii bir yol və çarədir.

B) Nafilə Oruc tutmaq:

Ortada yetkinlik çağına girincə evlənməyə mane bəzi səbəblər mövzu olduqda İslam, evlənmə imkanı tapa bilməyənlərə nafilə oruc tutmalarını tövsiyə edir. Çünki oruc, şəhvətin hiddətini dayandırar, istəyi azaldır, cinsi duyğunun hiddətini qırar; eyni zamanda özünün ilahi müraqibə(nəzarət) altında olduğunu həm ilham, həm möhkəmləndirər. Allahdan hörmət ilə qorxmağı xatırladar. Beləsinə gözəl irşad Rəsulullah(s.ə.s.) Əfəndimizin hədislərində yer almışdır:

"Ey gənclər topluluğu! Sizdən kim evlənməyə güc gətirib imkan tapa bilirsə evlənsin; çünki evlənmək gözü haramdan çəkinməyə, yummağa daha uyğun, namus və iffəti qorumağa daha əlverişlidir. Kim də evlənməyə güc gətirə bilmir, imkan tapa bilmirsə, özünə oruc tutmaq lazımdır; çünki oruc, şəhvəti kəsicidir . "(Buxari, Nikah 2; Savm 10)

C) Cinsi Duyğunu təhrik edən Nəşrlərdən və Küçələrdən çəkinmək, Uzaqlaşmaq:

İçində yaşadığımız cəmiyyət və çağda bir çox xarab, qeyri əxlaqi mətbuat və nəşrlərlə gəncliyin ruhu degenerasiya edilməkdədir. Heç şübhə yoxdur ki, gənc kimsə, bu fitnə saçan alçaqlıqların arxasına ilişincə, dərin bir bataqlığa batıb özünü, itirməkdə, yolunu azmaqdan. Əxlaqı dəyişməkdə, doğru yolundan sapmaqda, naşı ya da yabanı heyvan kimi nə etdiyini, hara girdiyini bilməz hala gəlməkdədir.

Artıq bu vəziyyətdə tərbiyəçilərə, pedaqoqlara düşən vəzifə, öyüd-nəsihət və möhkəm bir iş dövrəsinə girmək, xəbərdarlıq və çəkindirici yollara müraciət etməkdir. Bu yalnız tərbiyəçilərə vacib deyil, eyni zamanda tərbiyə etmə haqqını yüklənən, bu məsuliyyəti duyan hər kəsə vacibdir. Tez-tez gənclərin qulağına: "Yarı çılpaq qadınlara, nazlanaraq gəzən qadınlara, ətini nümayiş 'edənlərə baxmaq; fotoromanlar oxumaq, şəhvəti təhrik edib iç duyğuları hərəkətə keçirən cinsi mövzulu kitabları oxumaq, yenə insanı şəhvət aləminə aparan, duyğuları bu istiqamətə çəkib qamçılayan çalgıları, nəğmələri dinləmək , başı ciddi mövzulardan alıb havayı şeylərin arxasına taxmağı nəticələndirər. " deyə pıçıldamaları lazımdır.

Çünki bu cür nəşrlər əxlaqı pozmaqda, anlayışı zəiflətməkdə, yaddaşı sonsuzlaşdırmaqda, cinsi duyğuları hərəkətə keçirməkdə və şəxsiyyəti itirməkdədir.

D) Boş Vaxtları Faydalı Şeylərlə Doldurub Qiymətləndirmək:

Tərbiyəçilər və müəllimlər, uşaq boş qalıb bir işlə məşğul olmadığı zaman pis-dağıdıcı düşüncələrə, reallaşması çətin xəyallara dalar; cinsi mövzular üzərində baş yorub xülyalar qurar. Bu vəziyyətdə əgər yetkinlik çağına girmişsə, istər istəməz şəhvəti hərəkətə keçər. Məhz bu sırada başqa təmin (qane olma) olacaq bir şey tapa, masturbasiyaya təvəssül edəcək, bu pis adəti davam etdirməyə yönələcək. Çünki ancaq beləcə şəhvətin azğınlığını təskin edəbilər.

O halda bu kimi xəyal və düşüncələrə dalmasını önləmək üçün nə etmək, necə bir çarə tapmaq lazımdır? Çarə bu ola bilər:

Əvvəl yetkinlik çağında olan uşağa vaxtını necə dəyərləndirə biləcəyini öğrətməyimiz, boş vaxtlarını nə ilə doldurub faydalı vəziyyətə gətirməsi lazım olduğunu izah etməmiz lazımdır.

Vaxtı qiymətləndirən, boş zamanları faydalı şeylərlə dolduran kitab, jurnal, broşura və bənzər bir çox nəşrlər var. Bundan başqa bədəni gücləndirən, əzələləri qüvvətləndirən, insana sağlamlıq qazandıran bəzi ölçülü idman hərəkətləri etmələrini, ancaq etibarlı, tərbiyəli yoldaşlarla bu işi davam etdirmələri təlqin edilir. Çox faydalı kitabları oxumağa alışmaları isə məlumat və mədəniyyətlərini artırıb genişləndirir. Bununla birlikdə bəzi əl işləri, əl sənətlərini öyrənmələri, əxlaqı gözəlləşdirən dini dərs və söhbətlərə qatılmalarını təmin da laqeydlik etməmək lazımdır.

Bunlardan başqa düşüncələri aydınlaşdırıb qidalandıracaq, ruhu günahlardan təmizləyən, bədəni qüvvətləndirəcək, əxlaqı ucaldacaq şeylərlə uşaqların boş vaxtlarını qiymətləndirməyə diqqət göstərilməlidir. Bunun üçün zehinin daim yüksək məsələlərləməşğul edilməsi, ağılın, ürəyin vəduyğuların müsbət vəfaydalı işlərdə sıxlaşdırılması, yaradılış məqsədinin daim xatirdə tutulması, həyatın və ölümün mənasının davamlı olaraq düşünülməsi, bütün vaxt və enerjinin davamlı və başqa şeylərə yer buraxmayan sıxlıqdakı fəaliyyətlərə yönləndirilməsi, gözəl hobbi və vərdişlərin qazandırılması faydalıdır.

E) Yaxşı xasiyyətli, Gözəl Əxlaqlı, Uyğun Yoldaş Seçmək:

Tərbiyəçilərin, pedaqoqların əhəmiyyətləüzərindədayanacaqları bir xüsusiyyət də, yetkinlik çağına girmiş bir uşağa yaxşı əxlaqlı, uyğun yoldaşlar axtarıb tapmaq, seçib bəyənməkdir. Uşaq unutduğu zaman ona xatırladarlar, azdığı zaman ona doğru yolu göstərərlər; nizamlı olmağa çalışdığında ona köməkçi olarlar; başına bir dərd, bir çətinlik gəldiyindəonu təsəlli edib iradəsini gücləndirməyəçalışarlar.

Deyilə bilər ki, sözünü etdiyin xüsusiyyətdə yoldaş çox azdır, xüsusilə indiki vaxtda bunlar barmaqla göstəriləcək qədər məhduddur. Elədir amma, dərhal hər məhəllədə və yerdə bu azları tapmaq mümkündür, hamısı da simalarından tanınarlar, alınlarında səcdə əsəri tapılır; yüksək əxlaqları digər uşaqlardan ayrılmaqda və ayırd edilməkdədir. O halda bir gəncin bu kimi yoldaş və dostları tapıb onlarla yoldaşlıq qurması nəgözəl olar! Beləcə həyatın fitnə və fəsadına qarşı ona yardım edərlər, sirr verməyə layiq etibarlı bir cəmiyyət meydana gətirərlər.

Heç şübhə yoxdur ki, adam yaxın dostunun dini üzrədir; yaxın yoldaş, öz ölçüsündəki yoldaşına çox şeylərdəuyar (tabe olar). Quşlar ancaq öz şəklindəki quşların qəfiləsində(karvan) yer alar. Rəsulullah (s.ə.s.) Əfəndimiz necə doğru buyurmuşdur:

"İnsan yaxın dostunun dini üzrədir. O halda sizdən hər biriniz kimi yaxın dost tutarsa ​​ona diqqətlə baxsın." (Tirmizi)

Bilinən bir həqiqətdir ki, əxlaqsız, günahkar, asi və müfsid kimsəylə yoldaşlıq edən kimsəni onlar tez vəya gec azğınlığa çəkib apararlar, onu ancaq dərin çuxurlara, bataqlıqlara itələyirlər, onunla ancaq fərdi mənfəətlərindən ötəri dostluq qurarlar, yoldaşlıq edərlər, ancaq dünyəvi faydalardan ötəri ona yaxınlaşarlar .

O halda gənclərimiz, belə adi və pis yoldaş və dostlardan çəkinsinlər, şərli kəsləri yoldaş seçməsinlər. Saleh bir dost, mömin bir camaat tapmaq nə səadət! Beləbir yoldaşlıq vədostluq həriki aləmdə xoşbəxtliyə və axirətdə xilas olmağa vəsilədir. Allah (cc) öz muhkəm kitabında nəqədər doğru buyurmuşdur: 

"O gün yaxın dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Ancaq təqva üzrə olanlar (Allahdan qorxub pis kəslərdən çəkinən, yaxşıları dost tutanlar) müstəsna." (Zuxruf, 43/67)

F) Elmi və Əməli yöndə Qorunma Çarələri:

1. Şəhvət hisslərini qamçılayıcı boş əsərlər deyil, ciddi və faydalı əsərlər oxunmalıdır. İnsan hansı mövzuda əsər oxusa, düşüncə və duyğuları az-çox onun təsirində qalar. Məsələn; qəhrəmanlıq əsərləri oxuyan, bunlara bir az davam edərsə, qəhrəmanlıq hissləri yoğrular. Əxlaqi əsərlər oxuyan, əxlaq qaydalarına uyğun gəlmə arzusu göstərər. Eşq romanları oxuyan, aşiq olma hissini duyur.

2. Dar şalvar və ya dar şortik geyməməlidir. Cinsi orqanlarını sıxışdıracaq qədər dar olan paltarlar, şəhvət hisslərini qamçılayar. Bu da gənci masturbasiyaya dəvət edər. Onsuz da dar paltarlar insanı heç rahat buraxmaz, çətinlik verər. Sağlamlığını düşünənlər, dar paltarlara üstünlük verməməlidir.

3. Qasıq tükləri iki-üç həftədəvəya ayda bir dəfə olsun təmizlənməlidir. Bunların uzanması nəticəsində qaşıntılar meydana gəlir

4. Yatarkən, ayaqlar mümkün olduğu qədər açıq tutulmalıdır. Çünki cinsi orqanı sıxışdırılmazsa, şəhvət hissi daha asan idarəyə alına bilər.

5. Yatarkən, ehtiyac duyulduqda dərhal qalxıb sidiyə gedilməlidir. Sidik sıxıntısı olduğu zaman, bundan əlavə şəhvət hissləri də qabarır. Bu vəziyyətdə gəncin masturbasiya arzusu oyana bilər. O halda dərhal qalxıb su tökmək, yerində bir tədbirdir.

6. Şəhvət hissi qabarıb masturbasiya ağla gəldiyi zaman, bu arzunun yatırılması üçün yaxşı bir çarədə, cinsi orqan bölgəsinin soyuq suyla yaxşıca yuyulmasıdır.

Yuyunmaq üçün duşa girən gənclər, çox vaxt burada -şərtlər uyğun olduğundan- masturbasiya təhlükəsiylə qarşılaşarlar. Burada bundan qorunmaq üçün ən gözəl çarə, dərhal ilk anda beldən aşağısını soyuq suyla yumaq, hətta mümkünsə bütün bədəninə soyuq su tökməkdir. Bundan sonra duş rəftarına keçilməlidir. Əvvəldən əsla tənasül orqanı əllənməməlidir. Nəfsinə hakim olanlar üçün bunlar məsələ deyilsədə, hisslərinə məğlub olanların bu xüsuslara diqqət etməsi lazımdır.

Bəzən şəhvət hisslərini təhrik edici, hər hansı bir vəziyyət qarşısında çox duyğulanan gəncləri, az sonra qasıq bölgələrində-qanın çox toplanmasından olacaq ki- bir ağrı başlar. Bəzən bu ağrı artaraq getməyi belə çətinləşdirəbilər. Beləbir vəziyyətdə boşalma olursa bu ağrı keçər, lakin bu da lazım deyil. Qasıq bölgələri soyuq suyla yaxşıca yuyunsa vəya duş qəbul edilsə, bir neçəsaat içindəbu vəziyyət özbaşına keçər.

7. Bir işlə məşğul olmalı, başıboş və avara qalmamalıdır. Masturbasiyaya ən çox mübtəla olanlar, ümumiyyətlə başıboş qalanlar, məşğuliyyəti az olanlardır.

8. İdman fəaliyyətlərdə olmalıdır. Hər gənc, quruluşuna uyğun ən az biridmanı mütləq etməlidir. Oyunları izləmək idman etmək deyildir.

9. Subaylıq əsnasında fındıq, fıstıq, şokolad, banan vs. kimi şəhvət artırıcı qidalara düşkünlük göstərilməməsi yaxşı olar.

10. Şəhvət verici söhbətlərdən uzaq qalmalıdır. Çatışmazlıq ya ... gənclərin əksəriyyəti şəhvət ədəbiyyatı ilə maraqlanır. Belə olunca da ədəb yerləri onları rahat buraxmaz! Hər şeyə baxmayaraq, şəhvət azdıran bəhslərdən uzaq qalmaq gərək.

11. Masturbasiyaya başqa cür son verə bilməyən subaylar, yaşları və halları uyğunsa evlənməlidirlər. Lakin ... evləndikdən sonra da bu xəstəliyi mütləq buraxmalıdır. Evlilik əsasdır amma, zərurətlərini yerinə yetirmək dəşərtdir.

G) Ailəvi yöndən:

1. Bekarlıq həyatında masturbasiyaya davam etmiş kəslər, evlilik həyatlarında cinsi münasibətlərə lazım olan əhəmiyyəti verməli, masturbasiyanı qətiliklə tərk etməlidir. Bəzi kəslərin evlilik həyatlarında belə masturbasiya ilə məşğul olaraq, yoldaşlarının cinsi ehtiyaclarına əhəmiyyət vermədikləri bilinən bir gerçəkdir. Qadın olsun kişi olsun, artıq evləndikdən sonra da bu xəstəliyin davam etdirilməsi, tamamiləanormal və ailə səadəti üçün təhlükəlidir.

2. Masturbasiya dövründən sonra evlənmiş kəslər, qovuşduqları gül bağçaları dayanarkən, gübrəlikdənəfəs xərcləmənin axmaqlıq olduğunu yaxşıca dərk etməlidirlər.

3. Buluq çağındakı uşaqlara, qoruyucu öyüdlər verilməlidir. Masturbasiyaya yaxalanma dövrü, əksərən buluq çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı nəsihətlər vermək, onları cinsi mövzularda bütünlüklə cahil buraxmamaq lazımdır. Nə var ki, bu mövzular çox incədir. Bu mövzularda öyrədilən məlumatlar, uşaqların cinsi iştahlarını qamçılayıcı mahiyyətdə deyil, onları hər cür pis və zərərli cinsi fəaliyyətlərdən uzaqlaşdırıcı ciddilikdə olmalıdır. (Bunun da təməli, İslam tərbiyəsinədayanır.)

4. Uşaqları başıboş yollamamalı, görüşdükləri yoldaşlarına diqqət etməlidir. Çünki masturbasiya və digər pis vərdişlər, əksəriyyətlə ətrafdakı yaramaz uşaq tərəfindən digərlərinə yayılmaqdadır.

5. Xəstəxana və həbsxana kimi bağlı yerlərdəməcburən gün dolduranlar, masturbasiya, dərdlərinə dərd qatmaqdan başqa bir faydası olmadığını dərk etməlidirlər. Masturbasiya, insan üzərində bir kədər vəcan sıxıntısı buraxdığı bilinməkdədir. O halda əslən bir az kədərli olanların, kədər və əzginliklərini, masturbasiya ilədaha da artırmaqdan çəkinmələri lazımdır.

6. Həqiqətə bağlı qalaraq, uşaqlara, gənclərə masturbasiya zərərləri və qorunma çarələri öyrədilməlidir. Gəncləri çox qorxutmamaq və ümidsizliyə salmamaq şərti ilə, elmi və tərbiyəvi mahiyyətdə, masturbasiya haqqında mühüm gerçəklərin öyrədilməsi lazımdır. Bu mühüm vəzifədə daha çox həkimlərə və pedaqoqlara düşür.

H) Dini-Mənəvi Çarələr:

1. Zərurət olmadıqca masturbasiya etmənin, günah və ilahi cəzaya layiq olduğu idrak edilməlidir.

2. Kor-koranə masturbasiya edib günaha girərək mənəvi dəyərini aşağı düşürtməkdənsə, bir az səbr edib nəfsin bu arzusunu yenməklə mənəvi cəbhəni möhkəmləndirmək, insan üçün bir üstünlükdür.

3. Oruc tutmağın şəhvət hisslərini yatırmaq üçün əhəmiyyətli təsiri olduğundan, bəzən oruc tutaraq masturbasiyadan qorunmaq mümkündür. Beləcə həm oruc savabı, həm də masturbasiyadan uzaqlaşma savabı qazanılmış olur.

4. Masturbasiya ədəbsizliyini edərkən, bu halın Allah və mələklər tərəfindən görüldüyünü unutmamalı; məcbur qalmadıqca, bu vəziyyətdə onlara görünməkdən utanc duymalıdır! ..

Masturbasiyanı önləməyin -evlilik münasibətləri xaricində-qətibir çarəsi mövcud deyil. Ancaq bu məsələdə, həqiqətlərə vaqif olmaq və qorunma çarələrinə riayət etmək, gənclərin bu yoldakı arzularını tormozlaya bilər. Bunun üçün ən başda, nəfsə və cinsi hisslərə hakimiyyət şərtdir.

Nəticə olaraq: Masturbasiya, davam edildikcə insanı özünə çəkən, buraxıldıqca bəlası azalan zərərli bir xəstəlikdir. Heç masturbasiyaya girişməmək, yeganə və ideal tövsiyyə. Zərurət halında istəməyərək edilən masturbasiyalar da, bir neçə həftə arasında əmələ gələn ehtilamları (yuxuda boşalma) önləyəcək dərəcəyə çatmamalıdır. Çünki bekarlıqdakı cinsi ehtiyacın normal və sağlam aradan qaldırma yolu, hərdənbir baş verən təbii ihtilamlardır.

İ) Tibbi Öyüdləri, Qoruyucu təbabəti Alıb Öyrənmək:

Təbiblərin israrla üzərində dayandığı xüsuslardan biri də, daxili impulsun təsirini yüngülləşdirmək, şəhvətin başıboşlunu tormozlamaq üçün bu tövsiyələrə riayət edilməsidir:

1. Yaz mövsümündə soyuq su ilə duş almağı artırmaq. Digər mövsümlərdə tənasül alətinin üzərinə tez-tez soyuq su tökmək.

2. İdman hərəkətlərini çoxaltmaq, bədən tərbiyəsinə əhəmiyyət verib üzərində israrla dayanmaq.

3. Şəhvəti təhrik edici mahiyyətdəolan ədviyyat vəbənzər şeylərdən çəkinmək.

4. Sinirləri qamçılayan çay, qəhvə bənzər içkiləri tərk etmək, ya da azaltmaq.

5. Ət və yumurta yeməyi azaltmaq.

6. Kürək üstü, üzüqoylu yatmamaq, sünnət sayılan sağ yan üstündə qibləyə istiqamətli olaraq yatmaq.

İ) Son Olaraq da Şanı Uca Allah (cc) Qorxusu Şüurunu Oyandırmaq:

Hər kəs üçün qəbul edilən bir gerçək var ki, gənc adam vicdanının dərinliyində, Allahın hər an özünə nəzarət edib gördüyünü, gizli açıq hər halını bildiyini, xain gözləri və qəlblərin gizli tutduqlarını da bildiyini düşünər vəbunun şüurunu daşıyarsa, çox sürməz öz-özünə nəzarət etməyə başlayır; bir işi, bir xidməti nöqsan etdimi, ifrata vardımı? azdımı? ÜzərindəO uca qüdrətin özünə nəzarət etdiyinə inanır, qüsur və günah işlədisə və ya həddindən artıq getdisə Allahın buna görə özünü hesaba çəkəcəyi, azanda vəya azıb yanlış bir iş etdiyində özünü cəzalandıracağı inancı hakim olarsa, şübhə yoxdur ki, bu gənc özünü həlak edici yollardan və fellərdən çirkin işlərdən, hər cür pislikdən və tərbiyəsizlikdən çəkinər.

Bilindiyi kimi, elm vəzikr məclislərinə hazır olmaq, fərz və nafilə namazlara davam etmək; gecələri insanlar yatarkən qalxıb təhəccüd namazı qılmaq; sünnə və məndub oruçlara davam etmək; Əshabi-kiram ilə Sələf-i Salehinin hal tərcümələrini, xidmətlərini, əxlaq və fəzilətlərini dinləmək; əxlaqlı fəzilətli kəsləri yoldaş tutmaq; mömin bir camaatla əlaqə halında olmaq; ölümü və sonrasını xatırlamaq, bütün bunlar mömində Allah (cc) qorxusunu, Ona qarşı hörmət və sevgi duyğusunu qüvvətləndirər. Allahın yeganə nəzarətçi olduğunu dərk etdirər və beləcə Allahın əzəməti qarşısında şüurlanmasını təmin edər.

O halda mömin gəncə layiq olan budur ki:

Ruhunda Allahın nəzarətdə olduğu inancını qüvvətləndirib sözü edilən yolda getmək, Allah (cc) qorxusunu Ona olan sevgi və hörmət havası içində qəlbin dərinliyinə endirməkdir. Ta ki, bir çox əyləndirici, aldadıcı şeylər onu öz orbitindən qoparıb başqa bir orbitə soxmasın. Dünya həyatının zinəti onu fitnələrə salmasın, təhlükəli və haram olan şeylərə girməsin. Beləcə Allahın bu əmrini iki gözünün üstünə qoyaraq yolunu işıqlandırsın:

"Artıq kim dünya həyatını seçərək üstün tutmuşsa, əlbəttə cəhənnəm onun çatacağı yerdir. Kim də Rəbbinin (uca) məqamından qorxaraq nəfsinə havayı şeyləri qadağan etmişdirsə, şübhəsiz ki cənnət onun varacağı yerdir." (Naziat, 79 / 37-40.)04-01-2016 10:24:03

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz