Ana səhifə

Kainat altı gündə yaradıldı. Bu elmlə necə uyğun gələr?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Kainat altı gündə yaradıldı. Bu elmlə necə uyğun gələr?
Cavab: 

Səma və yer altı dövrədə, mərhələ mərhələ yaradılmış. Və sonunda bu gördüyümüz möcüzələr möcüzəsi kainat çıxmış ortaya.

Onun yaradılışındakı bu hikmət təcəllisi ondakı hadisələrdə də özünü göstərmişdir. Gecə birdən örtməmiş dünyanı; gündüz də birdən gəlməmiş. Gecədən səhər vaxtına keçilmiş və onu günəşin doğuşu izləmişdir. Daha sonra günəşin yenə yavaş yavaş yüksəlməsiylə günorta vaxtına çatılmış, onu da o bərəkətli əsr vaxtı izləmiş və sonunda gecə düşmüşdür.

Gündüz birdən gəlsə, gecə birdən düşsəydi nə səhərdən söz edə bilərdik, nə günortadan, nə də axşamdan.

Bu hikmətli yaradılış, bitkilər aləmində də hökm sürmüşdür. Nüvədə ilahi bir sənət və hikmət gizlidir. Böyük ağacın bütün proqramı o kiçik aləmdə qədər qələmiylə yazılmışdır. Ondakı, genetik şifrə elm adamlarını heyrətlər içində buraxan bir mükəmməllikdə və yenə onları çarəsiz edəcək qədər dərin sirlərlə doludur.

Nüvənin açılması tamam ayrı bir möcüzədir. Fəttah adının təcəllisi. Yerin çəkilişinə baxmayaraq yuxarıya doğru başlayan hikmətli və intizamlı gediş.

Hər mərhələsi elm və hikmətlə icra edilən bu ağla sığmaz fəaliyyətlər, dünyanı dəyişik cədvəllərlə doldurar və fikir əhlini bu ilahi sənətlərə heyran buraxar.

Dünyada hikmət, axirətdə isə qüdrət hakimdir. Dünya qüdrət aləmi olsaydı, bu möhtəşəm kainat altı gün, yəni altı dövrə yerinə bir anda yaradılacaqdı. Ondakı ağaclar da bir anda bitəcək və son şəkliylə boy göstərəcəkdilər. O zaman yuxarıda sıraladığımız ilahi sənət əsərləri də bədən tapmayacaqdılar.

Nüvələr aləmi, yoxluqda qalacaq, açılmaları, böyümələri, cücərti olmaları reallaşmayacaqdı.

Nüvələr olmayınca, halıyla, yumurtalar və spermalar aləmi də yoxluqdan xilas ola bilməyəcəklər, bu aləmə gəlib, daşıdıqları rəbbani sənətləri sərgiləməkdən məhrum qalacaqdılar.

Cücərtilər olmayınca körpələr də, quzular da, buzovlar da olmayacaqdı. Minlərlə sənət birə enəcək, yüzlərlə gözəllik ortadan itəcəkdi.

Tərbiyə və tədbir hərəkətlərinin təcəlliləri görülməyəcək, yalnız icad hərəkətlərinin məhsulları, aləmdə boy göstərəcəkdi.

İlahi hikmət buna icazə vermədi və kainatı bir anda yaratmaq yerinə altı dövrədə yaratmağı təqdir buyurdu.07-12-2009 10:21:56