Ana səhifə

Kompüterdə səsli oxunan Quranı Kərimi dinləməklə xətim edilmiş olar?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Kompüterdə səsli oxunan Quranı Kərimi dinləməklə xətim edilmiş olar? Tərcümə oxuyaraq xətim olar?
Cavab: 

Quranı Kərimin başdan sona oxunmasına xətim deyilir. Kompüterdəki səsli Quranı Kərimi dinləməklə xətim edilmiş olunar. Quranı Kərim tərcüməsi Quran yerinə keçmədiyi üçün tərcümə oxumaqla xətim edilmiş olunmaz.

 

Allah yolunda edilən ən kiçik bir iş və əməl belə nəticəsiz qalmaz. Hələ Quran oxumaq kimi Kainatın ən böyük bir hadisəsi heç savabsız qalmayacaq. Quranın üzünə baxmaq belə savab olsa Quranın mənasını verən bir kitabı oxumaq əlbəttə savabı vardır. Lakin Quranı əslindən oxumaq ilə tərcüməsindən oxumaq arasında fərq vardır. Əsas olan Quran oxumağı əslindən öyrənmək və mənasını anlamaq içində tərcümədən oxumaqdır. Ancaq heç bir Quran tərcüməsi əslinin yerini tutmayacağından namazda Quran yerinə oxunmaz. Namazımızda mütləq Qurani Kərimi əslindən oxumalıyıq. Allah kəlamı olan ərəbcə olandır. Bunun yeri və savabı ayrıdır. Hər hərfinə qat qat savab verilər.

 

Bizi yaradan Allah, Qurani Kərimi Ərəbcə olaraq bizə göndərmişdir. Əlbəttə ki mənasını öyrənmək üçün Türkcə, İngiliscə kimi tərcümələri oxumamız lazımdır. Ancaq namaz ibadətində oxuduğumuzda mütləq əslindən orijinalını oxumalıyıq. Çünki onun əsli Ərəbcədir. Allah quranı Ərəbcə olaraq endirmişdir. Tərcüməsi quran yerinə keçə bilməz.

 

Məsələn bir nüvənin əslini pozaraq parçalara ayırsaq, sonra da torpağa əlavə etsək ağac ola bilməyəcək. Çünki xüsusiyyətləri itmişdir. Bunun kimi quran ayələri, sözləri və hərfləri bir nüvə kimidir. Başqa dillərə çevrilincə xüsusiyyətini itirəcəyi üçün quran olmayacaq.

 

Qurani Kərimdə altı yerdə "kuranən arabiyyən" ifadəsi keçər. Yəni cənabı haqq, Qurani Kərimi ərəbcə olaraq endirdiyini bildirər. İbrahim surəsinin 4-cü Ayəsinin tərcüməsi belədir:

 

"Haqq dini onlara açıqlasın deyə, hər peyğəmbəri biz öz qövmünün diliylə göndərdik. Sonra Allah, dilədiyini pozğunluğunda buraxar, dilədiyini də doğru yola çatdırar. Onun qüvvəti hər şeyə qalibdir və o hər şeyi hikmətlə edər."

 

Bu vəziyyətdə quranın mənası necə Allahdan gəlmişsə, ifadəsi və yazılışı baxımından da ilahidir. Quran deyildiyi zaman həm onun ərəbcə olaraq oxunan sözləri, həm də aydın olan mənası ağla gəlir və həqiqətdə də elədir. Bu iki xüsusiyyəti bir-birindən ayırmaq, fərqli mütaliə etmək mümkün deyil. Quran ancaq öz dili üzərinə oxuna biləcəyi üçün, yalnız o dilin öz hərfləriylə yazılar, o hərflərlə oxunar.

 17-12-2009 01:01:33