Ana səhifə

Kürdlərin kökü haradan gəlir.


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Kürdlərin kökü haradan gəlir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) axır zaman da bir qövmün İslam dininə dəstək olacağını söyləmişdir? Bu qövmün Kürd qövmü olduğunu söyləyənlər var.
Cavab: 

- "Axır zaman da bir qövmün İslam dininədəstək olacağına" dair bir ifadəni bildirən bir hədis qaynağına rast gələ bilmədik. Bu mövzuda Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)dan gələn məşhur və səhih olan rəvayət belədir:

 

"Ümmətimdən bir topluluq-Allahın əmri gələnə qədərqalibanə bir şəkildə haqq üzrə- mübarizələrinə davam edərlər. "(Buxari, İtiysəm, 10). Buxarinin dəyişik rəvayətində "ümmətimdən bir topluluq, bir qövm, bəzi insanlar" şəklində fərqli sözlər istifadə edilmişdir. Bunların hamısı, bir camaat, bir birlik mənasındadır.

 

Bədiüzzamn Sədi Nursi də (Kastamonu, s 27), bu hədisin mənasına uyğun bir birliyin bu əsrdəki bir nümunəsinin Nur Tələbələri olduğunu söyləmişdir ki, bu da bu rəvayətlərdə haqqında danışılan olan -müəyyən bir qövm deyil- bir birlik olduğunu göstərməkdədir.

 

- Məşhur tarixçi İbn Hallekan, İbn Abdul-Berdən rəvayətetdiyinə görə, Kürdlər, Valib. Muzikya b. Valib. Maissema nəsilindəndir. ValininƏrəb olduğunda şübhə yoxdur. Bunlar daha sonra Ərəb olmayan yerlərə getdilər, çoxaldılar və orada Ekrad = Kürdlər adını aldılar. (bx. Alusi, Fəth, 48/16. ayənin təfsiri).

 

- Bir Ərəb şairi də bu mövzunu poetik olaraq dilləndirmişdir. Tərcüməsi: And içərəm ki, Kürdlər Faris nəsilindən deyil. Əksinə onlar,  Əmrin oğlu Valininoğlu "Kürd"ün nəsilindəndir. Bu da İbn Abdu'l-Berr'in yuxarıdakı şərhini dəstəkləməkdədir

 

- Bəzi alimlərə görə, Kürdlər YəməndəkiKahtan qəbiləsindən olub, Hz. İsmayıl (ə.s.)ın nəslindəngəlmişdir. Necə ki Semhudi, Tarihu'l-Medine adlı əsərində bu məlumatlara yer vermişdir: Ənsardanolan Evs və Hazreç qəbilələri, Salebetu'l-Anka b. Əmr Muzikyanın nəslindəndir. Adı çəkilən Əmrin 13 oğulu vardı. Bunlar; Səhləbə, Hərisə (Huzaa' qəbiləsinin atası), Cefene (Gassannilerin atası), Vudaa, Əbu Hərisə, Avf, Kab, Malik, İmran, Kürd adlarını daşıyırdı.

 

Alusinin qənaəti bu mərkəzdədir: Bu gün böyük bir kütləni meydana gətirən Kürdlərin bir qismi, adı çəkilən Əmr b. Muzikanın uşaqlarından, bir qisimi də başqa Ərəb qəbilələrindən gəlmiş ola bilərlər. Bir qisimi də Hz. Hüseynin soyundan gələnlərdən meydana gəlməkdədir. Xüsusilə Berzencilerin bu soyu çox məşhurdur. Ümumiyyətlə Kürdələr qəhrəmanlıqla məşhurdur. (bx. Alusi, a. g. y).

 

 

- Bildiyimiz qədəriylə, Kürdlər Müsəlman olmadan əvvəl,  ən çox təsirləndikləri dinin Zərdüşt olduğu xüsusu qəbul görmüş bir görüşdür. Zərdüştün peyğəmbər olub olmadığı xüsusu isə, alimlər arasında müzakirəli bir mövzudur.

 

Məşhur Təfsirçi Alusiyə görə, Kürtlərinbir qismi Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) zamanında Müsəlman olmuşlar. Hətta bunlardan "Əbu Meymun Caban əl-Qurdu" adındakı bir səhabə Kürd mənşəlidir. (Alusi, 17/67; 26/1-2-1-3).09-04-2010 12:36:22