Ana səhifə

Müctəhid nədir?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Müctəhid nədir?
Cavab: 

MÜCTƏHİD:     İctihad edən. Ehtiyac olduğunda ayə və hədislərdən hökm çıxarmış böyük İslam alimləri və öndərləri. İmamı Əzəm, İmamı Şafi... kimi.

 

İCTİHAD: 1) Qüdrət və qüvvətini tam istifadə edərək çalışmaq. Cəhd göstərmək. 2) Anlayış. 3) Qənaət. Şəriətin şüphəli məsələlərinə aid hökmləri,

İslam müctəhidlərinin, üsuluna uyğun olaraq, Quran və Hədisi Şəriflərdən çıxarmaları və bunun üçün tam cəhd göstərmiş olmaları. Belə ictihad edən şəxslərə Müctəhid deyilir.24-01-2011 07:52:04