Ana səhifə

Müsəlman olmayan digər dinlərin mənsubları cənnətə girə bilər?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Müsəlman olmayan digər dinlərin mənsubları cənnətə girə bilər?
Cavab: 

Cənnətin açarı imandır. Oradakı mövqe və dərəcələri təyin edən isə ibadətlər və haramlardan çəkinməkdir. Bu baxımdan iman etməmiş birinin cənnətə getməsi mümkün deyil. Tək islam alimləri özünə haqq din çatmamış insanları bunlardan müstəsna edirlər.

 

Bilindiyi kimi, dinlər üçə ayrılır: Səmavi dinlər, təhrif edilmiş dinlər və batil dinlər. "Doğrusu Allah qatında din ancaq İslamdır" (Al-İmran surəsi, 19) ayəsinin açıq hökmünə görə, bəşər ağlının məhsulu olan batil dinlər kimi, Tövrat və İncilin təhrifiylə səmavilik xüsusiyyətini itirən Yəhudilik və Xristianlıq da Allah yanında etibarlı deyil.

 

"Kim, İslamdan başqa bir din axtarsa, o kimsədən bu din əsla qəbul edilməz və o, axirətdə itirənlərdən olar." (Al-İmran surəsi, 85)

 

Din deyilincə əvvəl etiqad, sonra da ibadət ağla gəlir. Buna görə, İslam xaricində qalan dinlərdəki Allah inancı, mələk, kitab, rəsul dərki, axirət və qədər anlayışı həqiqətlə tam uyğunluq göstərmir deməkdir.

 

"Bir şey sabit olsa ləvazimatıyla sabit olar" qanunu məşhurdur. Bir şey üçün qaçınılmaz lazımlar, yəni xüsusiyyətlər, şərtlər vardır. O şeyi bunlardan ayrı düşünə bilməzsiniz. Məsələn, ruh deyildimi həyat onun lazımıdır; həyatı ruhdan ayıra bilməzsiniz.

 

Bunlardan birinə inanmayan insana mömin deyilməz. Məsələn Allaha inanan lakin axirətə inanmayan insan mömin deyil. Bu adam üçün, "Allah inancında mömin" lakin "axirət inancında kafir" kimi ikili bir təsnif edilə bilməz. Bu belə olduğu kimi, Allah inancı da təcəzzi qəbul etməz. Yəni, "Allahın varlığına inanaram, amma qədim olduğunu qəbul etməm" deyən bir insan Allaha deyil öz zehnində qurduğu bir ilaha inanmış olar.

 

Bu iki qaidəyə görə, Allaha imanın səhih ola bilməsi üçün imanın altı şərtinin hamısına Quranın bildirdiyi kimi inanılması lazımdır. Çünki Allahı tanıdan ən son və ən mükəmməl kitab odur; heç bir təhrifə və dəyişikliyə düşməyən yeganə səmavi kitab da odur.07-12-2009 10:07:44