Ana səhifə

Nur Surəsinin 60. ayəsində yaşlı qadınların zinətlərini göstərmədən xarici paltarlarını çıxarmalarında bir günah yoxdur deyilir. Bu yaşlı qadınların yaşı neçə yaşından etibarən başlar? Bu ayəsni təfsir edərsinizmi?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Nur suresinin 60 ayetinde Cenabi Haqq Buyururki: Ere getmekden umudunu uzmu$ ya$li qadinlar hicablarini soyunmasinda gunah yoxdur..bu ayede encox diqqetimi ceken odurku bu ya$li qadinlar deyende nece ya$i nezerde tutur ve tefsirine ehtiyacim var?
Cavab: 

Əlaqədar ayənin tərcüməsni belədir:

Artıq evlənmə ümidi bəsləməyən, aybaşıdan və doğumdan kəsilmiş yaşlı qadınların zinətlərini göstərmədən xarici paltarlarını çıxarmalarında özləri üçün bir günah yoxdur. Amma yenə çəkinmələri onlar üçün daha xeyirlidir. Allah haqqıyla eşidəndir, haqqıyla biləndir. (Nur Surəsi, 60)

Təfsiri:

Bu ayədən əvvəlki 30-31. ayələrdə, Rəbbimiz iffətin qorunması və bir tədbir olaraq örtünməyi əmr etmişdi. Örtünməklə əlaqədar istisnalar arasında uşaqlar, yaşlılar, ev xalqı ilə içli xaricli yaşamaq vəziyyətində olan xidmətçilər vardı. Burada istisnalar, yəni məqsədə zidd düşmədiyi üçün örtünmə öhdəçiliyinin yüngülləşdirilməsiylə əlaqədar bir başqa hökm daha vardır. Buna görə yaşlanmış, ədəd/adət görməz hala gəlmiş, cinsi cazibəsini itirmiş, normal şərtlərdə özünə izdivac təklifi edilməz olmuş qadınlar, gənclərə nisbətlə daha az örtünə biləcəklər, bir başqa ifadəylə bəzi geyimlərini çıxara biləcəklər. "Bu geyimlər nələrdir və harada çıxarılacaq?" sualının cavabı fərqli dünya görüşlərindən və şərhlərdən ötəri müxtəlif olmuşdur.

Bu ayələ 30-31. ayələr arasında maraq/əlaqə quranlar və istisnanı oradakı örtünməyə bağlayanlar, çıxarıla biləcək geyimlərin çadra, entari üzərinə geyilən jilet vs. ikinci geyim olduğunu söyləmişlər; təbiin alimlərindən Cabir b. Zeydin anlayışı belədir. Bəzi təfsirçi və fiqhçilər isə yaşlı qadının da namazda saçlarının övrət (açılması haram) olduğundan hərəkət edərək istisnanı, Əhzab surəsindəki cilbab ayəsinə (33/59) bağlamışlar və icazə verilən açılmanın yalnız cilbab (çadranın və entarinin üzərinə örtülən xarici geyim) olduğunu irəli sürmüşlər. Bu qrupdan bəziləri, "Məqsəd xarici kimsənin görmədiyi yerdə başını açmasıdır" demişlərsə də Cessas, haqlı olaraq "Bunu yaşlı qadınlara xas etmənin mənasnı yoxdur, gənc qadınlar da xarici kimsənin görmədiyi yerlərdə başlarını aça bilərlər" deyərək bu şərhi tənqid etmişdir (III, 334; krş. Əbu Bəkir İbnü'l-Arabi, III, 1401).

Bizə görə burada icazə verilən açılma baş və boyunla əlaqədardır; ayə, Əhzab surəsindəki cilbabla deyil, bu surənin 31. ayəsindəki çadrayla əlaqədar bir istisna gətirməkdədir. Çünki Ərəbcədə, "paltarlarını çıxarmaları" deyə tərcümə etdiyimiz "vad u's-siyab", xarici geyimin deyil, çadranın açılması mənasını ifadə etməkdədir (İbn Atıyye, IV, 195; Kurtubi, XII, 308). Başı və boyu örtmənin səbəbi cinsi cazibə idi, yaşlılarda bu səbəb ortadan qalxdığı üçün örtünmə külfəti yüngülləşdirilmişdir; necə ki 31. ayədəki istisnalardan biri də "şəhvətlə maraq/əlaqəsi olmayan və ya qalmayan" kəslərdir. Yüngülləşdirmə xarici geyimin deyil, başın və boyun açılmasıyla hasil olar. Yerində açıqlanacağı üzrə xarici geyim (cilbab) əmrinin səbəbi iffətin qorunması deyil, azad qadınların nökərlərdən ayırt edilməsidir. Nökərin tapılmadığı və ayırmanın başqa üsullarla təmin edildiyi zaman və zəminlərdə təsəttür üçün lazımlı olan cilbab deyil, müəyyən yerlərin uyğun şəkildə örtülməsidir. Ayənin sonundakı xəbərdarlıq, qadınlar yaşlı da olsalar özlərinə maraq duyulması ehtimalı ol/tapıldığı üçün bu sənədi istifadə edərkən diqqətli olmalarına, məqsədə görə hərəkət etmələrinə istiqamətlidir.

(Qaynaq: Diyanət İşləri Başqanlığı, Quran Yolu Təfsiri)

Geniş məlumat üçün Təsəttür Risaləsi adlı hissəsni oxumanızı tövsiyə edirik.17-04-2014 01:47:43