Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521455761, expire = 1521542161, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b070227e2c2805f8c72b57d8cd347109' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n\n\n\n\n\n\n\n</p><p style=\"\" class=\"MsoNormal\">B&uuml;t&uuml;n qaynaqların ittifaqla ifadə etdikləri, Kainatın Əfəndisinin iyirminci babasına qədər uzanan soy silsiləsi belədir: </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&quot;Məhəmməd (s.ə.s.), Abdullah, Abd&uuml;lmuttalib (əsl adı Şeybə), Haşim, Abdi Mənaf (Muğirə), Kusay, Kilab, M&uuml;rrə, Kab, L&uuml;eyy, Qalib, Fihr (Qureyş), Malik, Nadr, Kinanə, Huzeymə, M&uuml;drikə (Amir), İlyas, Mudar, Nizar, Maad, Adnan.&quot; 1 </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Anasının soyu da belədir: Vehb, Abd&uuml;menaf, Z&uuml;hrə, Kilab, M&uuml;rrə... G&ouml;r&uuml;ld&uuml;y&uuml; &uuml;zrə hər iki tərəfin soyu Kilabda birləşməkdədir. </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Fahrı Kainat Əfəndimizin b&ouml;y&uuml;k babaları bu şəxslər idi. Hər birinin nəsili &ccedil;oxalmış və hər biri xeyli &ccedil;ox camaatların rəisi və bir &ccedil;ox qəbilə və tayfaların babası və atası olmuşlar.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Ancaq, nə vaxt birinin iki oğulu olsa və ya bir qəbilə iki qola ayrılsa, sevimli Peyğəmbərimiz (s.ə.s. )in soyu ən şərəfli və ən xeyirli olan tərəfdə olar və hər əsrdə onun b&ouml;y&uuml;k babası kim isə, &uuml;z&uuml;ndə parlayan m&uuml;stəsna nurdan bilinərdi. </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">İyirminci Babadan Sonrakı Nəsil Xətti</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Nəsil alimləri tərəfindən, Peyğəmbər Əfəndimizin iyirminci babası olan Adnanın Hz. İbrahimin nəsilindən olduğu ittifaqla qəbul edilməkdədir. Adnan ilə İbrahim (ə.s.) arasında uzun bir zaman məsafəsi vardır. Bir qisim nəsil alimləri arada qırx batın (g&ouml;bək) olduğunu ifadə edərlər. Buna g&ouml;rə aradakı zaman vahidinin nə qədər uzun olduğunu az &ccedil;ox təsəvv&uuml;r etmək m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Bu səbəblə, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin iyirminci babası Adnandan Hz. İbrahimə qədər olan ikinci addım nəsil silsiləsi, pillə-pillə təsbit edilə bilməmişdir. Bəzi nəsil alimləri Peyğəmbər Əfəndimizin nəslini yeddi, bəzisi də doqquz g&ouml;bəkdə Hz. İsmayıla bağlarlar. Bu, halıyla arada bir &ccedil;ox pillələrin atlanıldığını ortaya qoyar. </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) məşhur olan babaları hansılarıdır?</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Ş&uuml;bhəsiz, Kainatın Əfəndisinin nurunu alnında bir İlahi əmanət olaraq daşıyan atalarının hamısı haqqında &ccedil;ox bir məlumatımız yoxdur. Atalarından ən &ccedil;ox məlumat sahibi olduqlarımız isə, zaman baxımından ən yaxın olanlarıdır. Burada onların həyat və şəxsiyyətlərinə qısa bir nəzər salmaq yerində olacaq. </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Kusay </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Peyğəmbər Əfəndimizin, əsl adı Zeyd olan d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; qurşaqdakı babası Kusay, m&uuml;h&uuml;m bir şəxsiyyət idi. &Ouml;z&uuml;n&uuml;n yalnız Z&uuml;hrə adında bir qardaşı vardı.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Hz. Adəmdən bəri davam edib gələn nuru Əhmədini alınında daşıma şərəfi, bu iki qardaşdan Kusaya l&uuml;tf edilmişdi. B&ouml;y&uuml;k oğul olduğu &uuml;&ccedil;&uuml;n, ailənin rəisliyi vəzifəsi də &ouml;z&uuml;nə verilmişdi. Ki&ccedil;ikliyindən bəri qabiliyyətiylə diqqətləri &uuml;zərində yığan Kusay, b&ouml;y&uuml;y&uuml;ncə Məkkənin irəli gələn şəxsiyyətlərindən biri oldu. Təşkilat&ccedil;ılığı, idarə&ccedil;iliyi, ədalətli qərarları ilə qısa zamanda Məkkə xalqı arasında b&ouml;y&uuml;k bir etimad qazandı. Bu səbəblə Məkkənin idarəsi ona verildi. Məkkəni ilk dəfə məhəllələrə o b&ouml;ld&uuml;; hər qəbiləni, &ouml;zlərinə ayırdığı məhəllələrə o yerləşdirdi. Məkkənin ən m&uuml;h&uuml;m işləri onun evində g&ouml;r&uuml;ş&uuml;l&uuml;b qərara bağlanardı. Kəbənin qarşısında və qapısı Kəbəyə baxan ilk ev onun &uuml;&ccedil;&uuml;n tikilmişdi. Bu ev, Məkkənin bir c&uuml;r h&ouml;kumət binası və ya i&ccedil;ində Məkkə Şəhər D&ouml;vlətinin hər c&uuml;r iş və məsələlərinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;y&uuml; bir parlament idi. Kusayın bu evi tarixdə &quot;Darın-Nedve&quot; adıyla ş&ouml;hrət tapmış və Hicrətdən yarım əsr sonrasına qədər də m&uuml;hafizə edilmişdir.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Haşim</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Haşim, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin ikinci qurşaqdan babasıdır. </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Məkkənin irəli gələn şərəflisindən olan Haşim, ticarətlə məşğul olardı.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Peyğəmbərimiz (s.ə.s. )in doğum vaxtı yaxınlaşdığı &uuml;&ccedil;&uuml;n nuru Məhəmmədi onun alınında daha b&ouml;y&uuml;k bir surətdə parlayırdı. Ayrıca bir &ccedil;ox &uuml;st&uuml;n fəzilətləri də &uuml;zərində daşıyardı. </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Son dərəcə comərd idi. Bir qıtlıq ilində Məkkədə &ccedil;&ouml;rək tapılmaz olmuşdu. O, Şamdan gətirdiyi xas buğda unundan d&uuml;mağ &ccedil;&ouml;rəklər etdirmiş, bir &ccedil;ox dəvələr və qoyunlar kəsdirmiş, &ccedil;&ouml;rək və ət ilə b&uuml;t&uuml;n Məkkə xalqına b&ouml;y&uuml;k bir ziyafət vermişdi.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Haşim, &uuml;st&uuml;n səciyəli, qabiliyyətli, comərd, fəzilətli və hər kəs tərəfindən sevilən, sayılan y&uuml;ksək bir şəxsiyyətin sahibi olduğu &uuml;&ccedil;&uuml;n adı, ailəsinə və soyuna ad olmuşdur. Bu səbəblə Fahrı Kainat Əfəndimizin də arasında olduqları bu uca soya, &ouml;zlərindən sonra &quot;Haşimilər&quot; deyilmişdir.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Haşimin d&ouml;rd oğlanı olmuşdu: Şeybə (Abd&uuml;lmuttalib), Esed, Əbu Sayfi və Nadle. 1</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Haşimin nəsili oğlanlarından Şeybe ilə Eseddən davam etmişdir. Şeybe, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin birinci qurşaqdakı babasıdır. Esed isə Hz. Əlinin anası Fatimənin dayısıdır.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Nə var ki, Esed sulb&uuml;nden d&uuml;nyaya gələn Huneyn də nəsil buraxmayınca, b&uuml;t&uuml;n Haşimiler yalnız Abd&uuml;lmuttaliboğulları qolundan gələrək &ccedil;oxalmış və d&uuml;nyaya dağılmışlar. 2</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Şeybə (Abd&uuml;lmuttalib)</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Peyğəmbər Əfəndimizin birinci qurşaqdakı babasıdır. Doğuşdan ax sa&ccedil;lı olduğundan &ouml;z&uuml;nə &quot;Şeybə&quot; adını vermişdilər. Abd&uuml;lmuttalib onun ləqəbidir. O daha &ccedil;ox bu ləqəblə ş&ouml;hrət tapmış və xatırlanmışdır.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Bu ləqəbi alışının hekayəsi belə izah edilər:</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Şeybə ki&ccedil;ikliyində Mədinədə dayılarının yanında qalırdı. Bir g&uuml;n məhəllə yoldaşları digər uşaqlarla Mədinədə bir meydanda ox atışı edirdilər. B&uuml;t&uuml;n uşaqlar arasında, alınında parlayan Kainatın Əfəndisinə aid nur səbəbiylə rahatlıqla fərqinə varılırdı. Uşaqların bu yarışmasını seyr etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n b&ouml;y&uuml;klərdən bir sıxlıq da orada toplanmışdı.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Ox atma sırası Şeybəyə gəlmişdi. Oxunu yerləşdirdi. &Ouml;z&uuml;ndən əmin bir rəftarla yayı &ccedil;əkdi. Bir an nəfəsini kəsib yayı yolladı. Yaydan atılan ox, hədəfə tam dəymişdi. Hər kəs heyranlıq dolu baxışlarla &ouml;z&uuml;nə baxarkən, o isə bu m&uuml;vəffəqiyyətdən duyduğu sevinc və həyəcanı bu s&ouml;zlərlə dilə gətirirdi:</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&quot;Mən, Haşimin oğuluyam. Mən, (Betha) Beyinin oğuluyam. Oxum əlbəttə hədəfini tapar.&quot;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Seyrə gələn b&ouml;y&uuml;klər Şeybənin bu tərifləyici s&ouml;zlərini eşitdilər. Həris bin Abdi Mənafoğullarından biri yanına yaxınlaşdı və soruşub sual edərək onun Haşimin oğulu olduğunu &ouml;yrəndi. Məkkəyə d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ndə bu adam, vəziyyəti əmisi Muttalibə izah etdi və beləsinə qabiliyyətli və ağıllı bir uşağın eldən buraxılmasının doğru olmayacağını ifadə etdi.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Muttalib bu xəbər &uuml;zərinə dərhal Mədinəyə gəldi. Şeybəni alaraq Məkkəyə gətirdi. Muttalib tərkində Şeybə ilə Məkkə k&uuml;&ccedil;ələrinə girərkən soruşdular:</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&quot;Bu uşaq kim?&quot; </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">G&ouml;z dəyməsindən qorxan Muttalibin ağzından, &quot;K&ouml;ləmdir&quot; s&ouml;z&uuml; &ccedil;ıxdı.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Evinə gəlincə arvadı Xədicə də &ouml;z&uuml;nə eyni sualı y&ouml;nəltdi. Yenə cavabı &quot;K&ouml;ləmdir&quot; oldu.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Sabahısı g&uuml;n&uuml; əmisinin &ouml;z&uuml;nə aldığı g&ouml;zəl paltarlarla Məkkə k&uuml;&ccedil;ələrində gəzməyə başlayınca, hər kəs onun kim olduğunu maraqlanmağa və soruşmağa başladı. Bilənlər, &quot;Abd&uuml;lmuttalib&quot; (Muttalibin k&ouml;ləsi)&quot; deyə cavab verirdilər. Hər nə qədər kim olduğu sonradan ortaya &ccedil;ıxdısa da, adı, o g&uuml;ndən sonra &quot;Abdul-Muttalib&quot; (Muttalibin k&ouml;ləsi) olaraq qaldı. 3</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">1. Tabakat, 1/75-80</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">2. A. g. e., 1/79-80</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">3. A. g. e., 1/82-83</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Saleh Suru&ccedil;</p>\n', created = 1521455761, expire = 1521542161, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b070227e2c2805f8c72b57d8cd347109' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521455761, expire = 1521542161, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521455761, expire = 1521542161, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)in soy silsiləsi necədir və məşhur babaları kimlərdir?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)in soy silsiləsi necədir və məşhur babaları kimlərdir?
Cavab: 

Bütün qaynaqların ittifaqla ifadə etdikləri, Kainatın Əfəndisinin iyirminci babasına qədər uzanan soy silsiləsi belədir:

"Məhəmməd (s.ə.s.), Abdullah, Abdülmuttalib (əsl adı Şeybə), Haşim, Abdi Mənaf (Muğirə), Kusay, Kilab, Mürrə, Kab, Lüeyy, Qalib, Fihr (Qureyş), Malik, Nadr, Kinanə, Huzeymə, Müdrikə (Amir), İlyas, Mudar, Nizar, Maad, Adnan." 1

Anasının soyu da belədir: Vehb, Abdümenaf, Zührə, Kilab, Mürrə... Görüldüyü üzrə hər iki tərəfin soyu Kilabda birləşməkdədir.

Fahrı Kainat Əfəndimizin böyük babaları bu şəxslər idi. Hər birinin nəsili çoxalmış və hər biri xeyli çox camaatların rəisi və bir çox qəbilə və tayfaların babası və atası olmuşlar.

Ancaq, nə vaxt birinin iki oğulu olsa və ya bir qəbilə iki qola ayrılsa, sevimli Peyğəmbərimiz (s.ə.s. )in soyu ən şərəfli və ən xeyirli olan tərəfdə olar və hər əsrdə onun böyük babası kim isə, üzündə parlayan müstəsna nurdan bilinərdi.

 

İyirminci Babadan Sonrakı Nəsil Xətti

Nəsil alimləri tərəfindən, Peyğəmbər Əfəndimizin iyirminci babası olan Adnanın Hz. İbrahimin nəsilindən olduğu ittifaqla qəbul edilməkdədir. Adnan ilə İbrahim (ə.s.) arasında uzun bir zaman məsafəsi vardır. Bir qisim nəsil alimləri arada qırx batın (göbək) olduğunu ifadə edərlər. Buna görə aradakı zaman vahidinin nə qədər uzun olduğunu az çox təsəvvür etmək mümkündür.

Bu səbəblə, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin iyirminci babası Adnandan Hz. İbrahimə qədər olan ikinci addım nəsil silsiləsi, pillə-pillə təsbit edilə bilməmişdir. Bəzi nəsil alimləri Peyğəmbər Əfəndimizin nəslini yeddi, bəzisi də doqquz göbəkdə Hz. İsmayıla bağlarlar. Bu, halıyla arada bir çox pillələrin atlanıldığını ortaya qoyar.

 

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) məşhur olan babaları hansılarıdır?

 

Şübhəsiz, Kainatın Əfəndisinin nurunu alnında bir İlahi əmanət olaraq daşıyan atalarının hamısı haqqında çox bir məlumatımız yoxdur. Atalarından ən çox məlumat sahibi olduqlarımız isə, zaman baxımından ən yaxın olanlarıdır. Burada onların həyat və şəxsiyyətlərinə qısa bir nəzər salmaq yerində olacaq.

Kusay

Peyğəmbər Əfəndimizin, əsl adı Zeyd olan dördüncü qurşaqdakı babası Kusay, mühüm bir şəxsiyyət idi. Özünün yalnız Zührə adında bir qardaşı vardı.

Hz. Adəmdən bəri davam edib gələn nuru Əhmədini alınında daşıma şərəfi, bu iki qardaşdan Kusaya lütf edilmişdi. Böyük oğul olduğu üçün, ailənin rəisliyi vəzifəsi də özünə verilmişdi. Kiçikliyindən bəri qabiliyyətiylə diqqətləri üzərində yığan Kusay, böyüyüncə Məkkənin irəli gələn şəxsiyyətlərindən biri oldu. Təşkilatçılığı, idarəçiliyi, ədalətli qərarları ilə qısa zamanda Məkkə xalqı arasında böyük bir etimad qazandı. Bu səbəblə Məkkənin idarəsi ona verildi. Məkkəni ilk dəfə məhəllələrə o böldü; hər qəbiləni, özlərinə ayırdığı məhəllələrə o yerləşdirdi. Məkkənin ən mühüm işləri onun evində görüşülüb qərara bağlanardı. Kəbənin qarşısında və qapısı Kəbəyə baxan ilk ev onun üçün tikilmişdi. Bu ev, Məkkənin bir cür hökumət binası və ya içində Məkkə Şəhər Dövlətinin hər cür iş və məsələlərinin görüşüldüyü bir parlament idi. Kusayın bu evi tarixdə "Darın-Nedve" adıyla şöhrət tapmış və Hicrətdən yarım əsr sonrasına qədər də mühafizə edilmişdir.

 

 

Haşim

Haşim, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin ikinci qurşaqdan babasıdır.

Məkkənin irəli gələn şərəflisindən olan Haşim, ticarətlə məşğul olardı.

Peyğəmbərimiz (s.ə.s. )in doğum vaxtı yaxınlaşdığı üçün nuru Məhəmmədi onun alınında daha böyük bir surətdə parlayırdı. Ayrıca bir çox üstün fəzilətləri də üzərində daşıyardı.

Son dərəcə comərd idi. Bir qıtlıq ilində Məkkədə çörək tapılmaz olmuşdu. O, Şamdan gətirdiyi xas buğda unundan dümağ çörəklər etdirmiş, bir çox dəvələr və qoyunlar kəsdirmiş, çörək və ət ilə bütün Məkkə xalqına böyük bir ziyafət vermişdi.

Haşim, üstün səciyəli, qabiliyyətli, comərd, fəzilətli və hər kəs tərəfindən sevilən, sayılan yüksək bir şəxsiyyətin sahibi olduğu üçün adı, ailəsinə və soyuna ad olmuşdur. Bu səbəblə Fahrı Kainat Əfəndimizin də arasında olduqları bu uca soya, özlərindən sonra "Haşimilər" deyilmişdir.

Haşimin dörd oğlanı olmuşdu: Şeybə (Abdülmuttalib), Esed, Əbu Sayfi və Nadle. 1

Haşimin nəsili oğlanlarından Şeybe ilə Eseddən davam etmişdir. Şeybe, Rəsulu Əkrəm Əfəndimizin birinci qurşaqdakı babasıdır. Esed isə Hz. Əlinin anası Fatimənin dayısıdır.

Nə var ki, Esed sulbünden dünyaya gələn Huneyn də nəsil buraxmayınca, bütün Haşimiler yalnız Abdülmuttaliboğulları qolundan gələrək çoxalmış və dünyaya dağılmışlar. 2

Şeybə (Abdülmuttalib)

Peyğəmbər Əfəndimizin birinci qurşaqdakı babasıdır. Doğuşdan ax saçlı olduğundan özünə "Şeybə" adını vermişdilər. Abdülmuttalib onun ləqəbidir. O daha çox bu ləqəblə şöhrət tapmış və xatırlanmışdır.

Bu ləqəbi alışının hekayəsi belə izah edilər:

Şeybə kiçikliyində Mədinədə dayılarının yanında qalırdı. Bir gün məhəllə yoldaşları digər uşaqlarla Mədinədə bir meydanda ox atışı edirdilər. Bütün uşaqlar arasında, alınında parlayan Kainatın Əfəndisinə aid nur səbəbiylə rahatlıqla fərqinə varılırdı. Uşaqların bu yarışmasını seyr etmək üçün böyüklərdən bir sıxlıq da orada toplanmışdı.

Ox atma sırası Şeybəyə gəlmişdi. Oxunu yerləşdirdi. Özündən əmin bir rəftarla yayı çəkdi. Bir an nəfəsini kəsib yayı yolladı. Yaydan atılan ox, hədəfə tam dəymişdi. Hər kəs heyranlıq dolu baxışlarla özünə baxarkən, o isə bu müvəffəqiyyətdən duyduğu sevinc və həyəcanı bu sözlərlə dilə gətirirdi:

"Mən, Haşimin oğuluyam. Mən, (Betha) Beyinin oğuluyam. Oxum əlbəttə hədəfini tapar."

Seyrə gələn böyüklər Şeybənin bu tərifləyici sözlərini eşitdilər. Həris bin Abdi Mənafoğullarından biri yanına yaxınlaşdı və soruşub sual edərək onun Haşimin oğulu olduğunu öyrəndi. Məkkəyə dönüşündə bu adam, vəziyyəti əmisi Muttalibə izah etdi və beləsinə qabiliyyətli və ağıllı bir uşağın eldən buraxılmasının doğru olmayacağını ifadə etdi.

Muttalib bu xəbər üzərinə dərhal Mədinəyə gəldi. Şeybəni alaraq Məkkəyə gətirdi. Muttalib tərkində Şeybə ilə Məkkə küçələrinə girərkən soruşdular:

"Bu uşaq kim?"

Göz dəyməsindən qorxan Muttalibin ağzından, "Köləmdir" sözü çıxdı.

Evinə gəlincə arvadı Xədicə də özünə eyni sualı yönəltdi. Yenə cavabı "Köləmdir" oldu.

Sabahısı günü əmisinin özünə aldığı gözəl paltarlarla Məkkə küçələrində gəzməyə başlayınca, hər kəs onun kim olduğunu maraqlanmağa və soruşmağa başladı. Bilənlər, "Abdülmuttalib" (Muttalibin köləsi)" deyə cavab verirdilər. Hər nə qədər kim olduğu sonradan ortaya çıxdısa da, adı, o gündən sonra "Abdul-Muttalib" (Muttalibin köləsi) olaraq qaldı. 3

1. Tabakat, 1/75-80

2. A. g. e., 1/79-80

3. A. g. e., 1/82-83

 

Saleh Suruç22-12-2009 03:14:31

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz