Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521513509, expire = 1521599909, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0049ebf55afc9601a9f9eb10da82e891' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n\n\n\n\n\n\n\n</p><p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Quranın ne&ccedil;ə ayə olduğu barəsində alimlər arasında ixtilaf vardır. Lakin bu ixtilaf yalnız n&ouml;mrələnildirmə x&uuml;susundadır. Quranın b&uuml;t&uuml;n&uuml; &uuml;&ccedil;&uuml;n hər hansı bir ixtilaf m&uuml;mk&uuml;n deyil.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Quran ayələrinin sayı haqqında tam bir razılaşma yoxdur. Bunun bəzi səbəbləri vardır:</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">1- Ayələrin hamısında və ya quranın &uuml;mumisində hər hansı bir &ccedil;ətinlik yoxdur. Yəni Quranın hamısı m&uuml;əyyəndir. Lakin alimlər arasında ayə sayında bir g&ouml;r&uuml;ş ayrılığı m&ouml;vcuddur. Beləki, Quranı a&ccedil;dığınızda ayələrin yerini təyin edən yumru işarələr vardır. Bəzi alimlərə g&ouml;rə, bu iki yumru arasındakı ifadələr ayədir. Lakin bəzi alimlərə g&ouml;rə, bu iki yumruların aralarındakı ifadələrin bəzisi bir ayə deyil, iki və ya daha &ccedil;ox ayədir. Bu g&ouml;r&uuml;ş ayrılığından &ouml;təri, ayə sayında fərqlilik ola bilər. Yoxsa Quranın hamısında və ya ayələrin &ouml;zlərində hər hansı bir anlaşılmazlıq və ya tərslik yoxdur.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">2- Şafi alimləri bismillahı, başında zikr edilən surə ilə bir b&uuml;t&uuml;n olaraq saydıqları halda Hənəfi alimləri bismillahı ayrı bir ayə olaraq saymışlar. Surə başlarındakı &quot;yasin, ha mim&quot; kimi hurufu mukattaa &uuml;&ccedil;&uuml;n də bənzər vəziyyət vardır.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">3- Ayrıca, Quranda olan &quot;dayanmayın&quot; mənasını verən &quot;LA&quot; işarəsinin olduğu yerlərin də bir ayə sayılıb sayılmayacağı da bu fərqliliyin başqa bir səbəbi ola bilər.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Bu və bənzəri səbəblərlə Quranın bir hərfində belə dəyişiklik olmadığı halda, nə qədər ayə olduğu m&ouml;vzusu tam dəqiqlik qazanmamışdır. Əlinizdə bir kitab olsa ne&ccedil;ə parağraf və ya c&uuml;mlədən meydana gəldiyi soruşulsa dəyişik anlayışlara g&ouml;rə fərqli rəqəmlər &ccedil;ıxacaq. Bu anlayış fərqliliyi kitabın azalacağı və ya &ccedil;oxalacağı mənasını verməz. Quran da əsas olaraq i&ccedil;indəki hər şey ilə meydandadır. Ancaq qiymətləndirmə fərqliliyindən rəqəmlər də fərqli &ccedil;ıxmaqdadır.</p>\n', created = 1521513509, expire = 1521599909, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0049ebf55afc9601a9f9eb10da82e891' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521513509, expire = 1521599909, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521513509, expire = 1521599909, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Quranda 6666 ayə var?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Quranda 6666 ayə var?
Cavab: 

Quranın neçə ayə olduğu barəsində alimlər arasında ixtilaf vardır. Lakin bu ixtilaf yalnız nömrələnildirmə xüsusundadır. Quranın bütünü üçün hər hansı bir ixtilaf mümkün deyil.

 

Quran ayələrinin sayı haqqında tam bir razılaşma yoxdur. Bunun bəzi səbəbləri vardır:

 

1- Ayələrin hamısında və ya quranın ümumisində hər hansı bir çətinlik yoxdur. Yəni Quranın hamısı müəyyəndir. Lakin alimlər arasında ayə sayında bir görüş ayrılığı mövcuddur. Beləki, Quranı açdığınızda ayələrin yerini təyin edən yumru işarələr vardır. Bəzi alimlərə görə, bu iki yumru arasındakı ifadələr ayədir. Lakin bəzi alimlərə görə, bu iki yumruların aralarındakı ifadələrin bəzisi bir ayə deyil, iki və ya daha çox ayədir. Bu görüş ayrılığından ötəri, ayə sayında fərqlilik ola bilər. Yoxsa Quranın hamısında və ya ayələrin özlərində hər hansı bir anlaşılmazlıq və ya tərslik yoxdur.

 

2- Şafi alimləri bismillahı, başında zikr edilən surə ilə bir bütün olaraq saydıqları halda Hənəfi alimləri bismillahı ayrı bir ayə olaraq saymışlar. Surə başlarındakı "yasin, ha mim" kimi hurufu mukattaa üçün də bənzər vəziyyət vardır.

 

3- Ayrıca, Quranda olan "dayanmayın" mənasını verən "LA" işarəsinin olduğu yerlərin də bir ayə sayılıb sayılmayacağı da bu fərqliliyin başqa bir səbəbi ola bilər.

 

Bu və bənzəri səbəblərlə Quranın bir hərfində belə dəyişiklik olmadığı halda, nə qədər ayə olduğu mövzusu tam dəqiqlik qazanmamışdır. Əlinizdə bir kitab olsa neçə parağraf və ya cümlədən meydana gəldiyi soruşulsa dəyişik anlayışlara görə fərqli rəqəmlər çıxacaq. Bu anlayış fərqliliyi kitabın azalacağı və ya çoxalacağı mənasını verməz. Quran da əsas olaraq içindəki hər şey ilə meydandadır. Ancaq qiymətləndirmə fərqliliyindən rəqəmlər də fərqli çıxmaqdadır.17-12-2009 01:02:24