Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521513933, expire = 1521600333, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3ac42796cada067b074b71cba6643539' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>İslamın qadağan etdiyi faiz, aldatma, haqsız yerə başqasının malını yemə, qumar yoluyla qazanc və ya i&ccedil;ki, donuz əti kimi haram malların satışı olmadığı m&uuml;ddətcə, hiylə qarışmırsa, israfı və l&uuml;ks istehlakı da təşviq etmirsə internet &uuml;zərindən və ya başqa bir yolla ticarətə haram deyə bilmərik.<br />\n<br />\nSualda ke&ccedil;ən sistemə gəlincə. Sistemin g&ouml;rə bildiyimiz qədəriylə İslami baxımdan qorxuları bunlardır:<br />\n<br />\n1- Sistem, insanları, &ccedil;oxlu &uuml;zv tap, sonra əlinin altındakılar işləsin, &ouml;m&uuml;r&uuml;n&uuml;n sonuna qədər nizamlı gəlirin olsun deyərək tənbəlliyə itələyir. Millətə faydalı he&ccedil; bir istehsal yoxdur.<br />\n<br />\n2- Alınan xidmət və ya məhsuldan istəməmə haqqınız yoxdur. İslami ticarətin qaydası məhsulun alarkən əldə olması, x&uuml;susiyyətlərinin m&uuml;əyyən olması qaydasına da uyğun gəlmir.<br />\n<br />\n3- &Uuml;zvlər, &uuml;zv tapdıqca pul qazana bilir amma əslində ən b&ouml;y&uuml;k pulu, dəyişik &ouml;lkələrdə qurulmuş yalan&ccedil;ı şirkət qazanır. Əldə edilən gəlirin he&ccedil; bir hissəsi &ouml;lkəmizdə vergi olaraq &ouml;dənmir. Hər əməliyyat internet &uuml;zərindən edilir. Milli sərmayə və təcr&uuml;bə qeyri-qanuni yollarla, xarici əllərə k&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;l&uuml;r.<br />\n<br />\nSistemin işiylə əlaqədar edilən şərhlərə g&ouml;rə, alınan obyekt naməlum, daha da əhəmiyyətlisi &quot;sistemdən &ccedil;ıxmaq istəyən he&ccedil; bir şey ala bilmir&quot;; bu da deməkdir ki, aldığı bir şey yoxdur, əməliyyat saxtadır. Bu halda belə bir əməliyyat caiz olmaz.<br />\n<br />\n&nbsp;<br />\n<br />\nProf. Dr. Heyrətdin Karaman</p>', created = 1521513933, expire = 1521600333, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3ac42796cada067b074b71cba6643539' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521513933, expire = 1521600333, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521513933, expire = 1521600333, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Şəbəkə marketinqi haramdır?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Salam. Sualım son zamanlar biznes dünyasında yeni bir axın sayılan Şəbəkə Marketinqi haqqında olacaq. Bir çox dini mənbələrdə bu tip ticarəti haram, digərlərində isə heç bir haram olmayan bir biznes kimi qələmə verirlər. Səbəb bəzi mənbələrdə ŞM-ni Piramida sistemləri ilə qarışdırılmasıdır. Halbuki ŞM tövsiyyə əsasında qurulan ticarətdir. Sizin buna münasibətiniz? Minnətdaram.
Cavab: 

İslamın qadağan etdiyi faiz, aldatma, haqsız yerə başqasının malını yemə, qumar yoluyla qazanc və ya içki, donuz əti kimi haram malların satışı olmadığı müddətcə, hiylə qarışmırsa, israfı və lüks istehlakı da təşviq etmirsə internet üzərindən və ya başqa bir yolla ticarətə haram deyə bilmərik.

Sualda keçən sistemə gəlincə. Sistemin görə bildiyimiz qədəriylə İslami baxımdan qorxuları bunlardır:

1- Sistem, insanları, çoxlu üzv tap, sonra əlinin altındakılar işləsin, ömürünün sonuna qədər nizamlı gəlirin olsun deyərək tənbəlliyə itələyir. Millətə faydalı heç bir istehsal yoxdur.

2- Alınan xidmət və ya məhsuldan istəməmə haqqınız yoxdur. İslami ticarətin qaydası məhsulun alarkən əldə olması, xüsusiyyətlərinin müəyyən olması qaydasına da uyğun gəlmir.

3- Üzvlər, üzv tapdıqca pul qazana bilir amma əslində ən böyük pulu, dəyişik ölkələrdə qurulmuş yalançı şirkət qazanır. Əldə edilən gəlirin heç bir hissəsi ölkəmizdə vergi olaraq ödənmir. Hər əməliyyat internet üzərindən edilir. Milli sərmayə və təcrübə qeyri-qanuni yollarla, xarici əllərə köçürülür.

Sistemin işiylə əlaqədar edilən şərhlərə görə, alınan obyekt naməlum, daha da əhəmiyyətlisi "sistemdən çıxmaq istəyən heç bir şey ala bilmir"; bu da deməkdir ki, aldığı bir şey yoxdur, əməliyyat saxtadır. Bu halda belə bir əməliyyat caiz olmaz.

 

Prof. Dr. Heyrətdin Karaman11-01-2010 01:44:21