Ana səhifə

Səcdədə ikən hansı duaları oxumaq olar?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Salam. Men səcdədəykən dua eliyə bilərəm? Bilərəmsə necə etməliyəm?
Cavab: 

Səcdədə ikən aşağıda yazılan dualardan başqa dua etmək olmaz, bunlardan sadəcə birini 3 dəfə deyəbilərsiniz. Əlavə elədiyiniz dua namazı batil edəbilər.

"Sübhâne rabbiyel a'lâ";

"Sebbih isme rabbikel a'lâ";


"Sübhâne rabbiyel a'lâ ve bihamdih";

"Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve'r-rühi";

"Sübhâne zil-ceberüt vel-meleküt, vel-kibriyâi velazameh";

"Allâhümme Rabbenâ ve bihamdike, Allâhümmeğfirlî";

"Allâhümmeğfirlî zenbî küllehu diggahu ve cillehu ve evvelehu ve âhirehu alaniyetehu ve sırrahu";

"Eüzu bi rıdâke min sehatike ve eüzu bimuâfâtike min ukûbetike ve eûzu bike minke lâ ahsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike"

kimi duaları Hz. Peyğəmbər (səv) səcdəlerində oxuyadı. (Əbu Davud, II, 28-35).12-10-2011 08:50:36