Ana səhifə

"Sən olmasaydın, ey Həbibim, fələkləri kainatı yaratmazdım" qüdsi hədisi nə mənanı verməkdədir?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
"Sən olmasaydın, ey Həbibim, fələkləri kainatı yaratmazdım" qüdsi hədisi nə mənanı verməkdədir?
Cavab: 

Hz. Cabir izah edir: "Ey Allahın Elçisi! Anam-atam sənə fəda olsun, Allahın hər şeydən əvvəl ilk yaratdığı şeyi mənə söyləyərsinizmi?" deyə soruşdum. Belə buyurdu "Ey Cabir! Hər şeydən əvvəl Allahın ilk yaratdığı şey sənin peyğəmbərinin nurudur. O nur, Allahın qüdrətiylə onun dilədiyi yerlərdə gəzib dayanırdı. O vaxt daha heç bir şey yox idi. Nə Lövh, nə qələm, nə cənnət, nə cəhənnəm vardı. Nə mələk, nə göy, nə yer, nə günəş, nə ay, nə cin və nə də insan vardı.

Allah məxluqları yaratmaq istədiyi vaxt, bu nuru dörd parçaya ayırdı. Birinci parçasından qələmi, ikinci parçasından Lövhü (Lövhü məhfuz), üçüncü parçasından Ərşi yaratdı. Dördüncü parçanı ayrıca dörd parçaya böldü: Birinci parçadan Hamele-i Ərşi (Ərşin daşıyıcılarını), ikinci parçadan Kürsini, üçüncü parçadan digər mələkləri yaratdı. Dördüncü qisimi təkrar dörd parçaya böldü: Birinci parçadan göyləri, ikinci parçadan yerləri, üçüncü parçadan cənnət və cəhənnəmi yaratdı. Sonra dördüncü parçanı yenə dördə böldü: Birinci parçadan Möminlərin bəsirət nurunu/iman şüurunu, ikinci parçadan -marifetullahtan ibarət olan- ürəklərinin nurunu, üçüncü parçadan tövhiddən ibarət olan ünsiyet nurunu (La ilahə illəllah Muhammedu'rresulüllah nurunu) yaratdı." (Baxın. İmam Əhməd, Müsned IV-127; Hakim, Müstedrek II-600/4175; İbni Hibban, Əl İhsan XIV-312/6404;Kastalani, Mevahibü'l-Ledünniye: 1/6; Krş. Acluni, I/262-6)


Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) bir hədisi qüdsidə : "ALLAH :  "Səni öz nurumdan, digər şeyləri də sənin nurundan yaratdım. "buyurdu" buyurmuşdur. (İman Əhməd, Müsned IV-127; Hakim, Müstedrek II-600/4175; İbni Hibban, Əl İhsan XIV-312/6404; Acluni, Keşfü'l-Hafa I-265/827)


Kainatda ən böyük hadisə heç şübhə yox ki, Kainatın Əfəndisi Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Hz. Məhəmmədin (a. s. m.) dünyaya gəliş hadisəsidir.


Çünki, xilqət ağacının çəkirdəyi odur. Qadiri Zülcelal, onun gəlişini təqdir etməmiş olsaydı, kainat da, insan da olmayacaqdı. Bu səbəbdən imtahan dünyasının qapısı da açılmayacaqdı. "Bu gördüyün böyük aləmə böyük bir kitab nəzəriylə baxılsa, Nuru Məhəmmədi (a. s. m.) o kitabın katibinin qələminin mürəkkəbidir: Əgər o aləmi kəbir, bir şəcərə təxəyyül edilsə, Nuru Məhəmmədi həm çəkirdəyi, həm səmərəsi meyvəsi olar. Əgər dünya mücəssəm bir zihayat farzedilirse, o nur onun ruhu olar. Əgər böyük bir insan təsəvvür edilsə, o nur onun ağılı olar."


 "Sən olmasaydın, ey Həbibim, fələkləri (kainatı) yaratmazdım" qüdsi hədisi, bu sirrə işarə etməkdədir.

Sən olmasaydın kainatı yaratmazdım hədisi necə başa düşülməlidir və Həqiqəti Məhəmmədiyə nədir?

Tasavvuf anlayışına görə, Allahdan başqa heç bir şey yoxkən ilk dəfə həqiqəti Məhəmmədiyə var olmuş, bütün varlıqlar bu həqiqətdən və onun üçün xəlqedilmiştir. Aləmin var olma səbəbi, maddəsi və məqsədi bu həqiqətdir.

Tasavvufdakı ilk yaradılışa dair bu məlumatlar, Risalə-i Nurdakı məlumatlarla böyük bənzərliklər göstərməkdədir. İlk yaradılan Hz. Peyğəmbərin təmsil etdiyi peyğəmbərlik nurudur. Kainat onun nurundan yaradılmışdır. Varlığın mebde və müntehası Hz. Məhəmməd (s.ə.s)dir. "Həm o mələk, cin və bəşərin seyidi olan şəxs, bu kainat ağacının ən münəvvər və mükəmməl meyvəsi və rəhməti İlahiyyənin timsali və söhbəti Rabbaniyenin misalı və Haqqın ən münəvvər bürhanı və həqiqətin ən parlaq siracı və tilsimi kainatın miftahı və müəmmanı xilqətin keşşafı və hikməti aləmin şarihi və səltənəti İlahiyyənin dəllalı və mehasini sənəti Rabbaniyenin vassafı; və camiiyeti istedad cəhətiylə, o şəxs varlıqlardakı kəmalatın ən mükəmməl enmuzecidir. Elə isə, o şəxsin bu evsafı və şəxsiyyəti manəviyəsi işarə edər, bəlkə göstərər ki, o şəxs kainatın xəstəliki qaiyəsidir. Yəni, "O şəxsə bu kainatın Xaliqi baxmış, kainatı xəlq etmişdir. Əgər onu icad etməsəydi, kainatı da icad etməzdi" deyilə bilər. Bəli, cin və insə gətirdiyi hakaiki Quranıya və envarı imaniyə və şəxsində görünən əxlaqı əliyə və kəmalatı samiyə, bu həqiqətə şahidi qətidir."

Salih Suruc
 01-05-2010 12:49:42

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz