Ana səhifə
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = ' ', created = 1521456499, expire = 1521542899, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7215ee9c7d9dc229d2921a40e899ec5f' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8fb0b5d9becb01ab274b1f277df16487' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n\n\n\n\n\n\n\n</p><p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Sekr adam ilə ağlı arasına girən, ağlı aradan qaldıran bir hal deməkdir ki, ağlı aradan qaldıran sərxoş edici maddələrə &uuml;mumiyyətlə &quot;m&uuml;skir&quot; ya da &quot;musekkir&quot; adı verilməkdədir. Bu s&ouml;z qəzəb, eşq, əzab, dalğınlıq və ya bir ağrıdan &ouml;təri gələn huşunu itirmə &uuml;&ccedil;&uuml;n də istifadə edilməkdə və bu hala da &quot;sekr&quot; deyilməkdədir ki, buradakı qəsdimiz budur. Yəni burada &quot;sekr&quot; ən &ccedil;oxluğu olan &quot;sekerat&quot; ilə, &ouml;ləm anındakı izdirab və huşunu itirmələr nəzərdə tutulmaqdadır .</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Buna g&ouml;rə, Quranı bir termin olan &quot;Sekerat&uuml;\'l-Mevt&quot; termini &quot;İnsanın &ouml;lum&uuml;nə dəlalət edən &ouml;l&uuml;m sərxoşluğu&quot; mənasını verər.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Hamımızın bildiyi kimi &ouml;l&uuml;m, ruhun cəsəddən ayrılışıdır ki, &ouml;l&uuml;m&uuml;n sekeratı vardır. Necə ki ayədə &ouml;l&uuml;mdən qa&ccedil;an insanlara bir g&uuml;n m&uuml;tləq bu sekeratı &ouml;l&uuml;m&uuml;n gələcəyi bildirilmişdir.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Hz. Aişə anamızdan rəvayət edildiyinə g&ouml;rə, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) ən son xəstəliyində yanında bir qab i&ccedil;ərisində su vardı. Rəsulullah (s.ə.s.) m&uuml;barək əllərini suya salıb &uuml;z&uuml;nə s&uuml;rt&uuml;r və belə deyirdi: &quot;Allahdan başqa ilah yoxdur. Ş&uuml;bhəsiz &ouml;l&uuml;m&uuml;n sekeratı vardır.&quot; sonra əllərini qaldırıb : &quot;Refiku\'l-A\'la\'da&quot; deyir, ta ki ruhu alınıb əli aşağıya d&uuml;ş&uuml;ncəyə qədər. </p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Hz. Aişə anamız deyir ki; &quot;Mən Hz. Peyğəmbərin, vəfatında &ccedil;əkdiyi izdirabı g&ouml;rd&uuml;kdən sonra asan &ouml;lməsindən &ouml;təri kimsəyə qibtə etməm&quot; Digər bir rəvayətdə də Hz. Aişə: Rəsulullah (s.ə.s.), mənim mədəmlə boğaz &ccedil;uxurum arasında (sinəmdə) olduğu halda vəfat etdi. Rəsulullah (s.ə.s.) deyil g&ouml;rd&uuml;y&uuml;m şeydən sonra, &ouml;l&uuml;m&uuml;n şiddətini kimsə &uuml;&ccedil;&uuml;n &ccedil;irkin saymam.&quot; demişdir.</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;</p>\n<p style=\"\" class=\"MsoNormal\">Dos. Dr. S&uuml;leyman Torpaq, &Ouml;l&uuml;mdən Sonrakı Həyat </p>\n', created = 1521456499, expire = 1521542899, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8fb0b5d9becb01ab274b1f277df16487' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = 'Şərhsiz', created = 1521456499, expire = 1521542899, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e6bb75a65c89794c7fd3ab4f6c6c3b96' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './sisazeri_dr/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.suallarlaislam.com/taxonomy/term/86\"><img src=\"http://suallarlaislam.com/sites/all/themes/vaprosi3/images/100sualdaiman.jpg\" style=\"height: 114px; width: 172px;\" /></a></p>', created = 1521456499, expire = 1521542899, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6705bafdf9656350732177f42416fe76' in /home/sisazeri/domains/suallarlaislam.com/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Sekeratı ölüm, ölüm anında çəkilən çətinliklər haqqında məlumat verərsiniz?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Sekeratı ölüm, ölüm anında çəkilən çətinliklər haqqında məlumat verərsiniz?
Cavab: 

Sekr adam ilə ağlı arasına girən, ağlı aradan qaldıran bir hal deməkdir ki, ağlı aradan qaldıran sərxoş edici maddələrə ümumiyyətlə "müskir" ya da "musekkir" adı verilməkdədir. Bu söz qəzəb, eşq, əzab, dalğınlıq və ya bir ağrıdan ötəri gələn huşunu itirmə üçün də istifadə edilməkdə və bu hala da "sekr" deyilməkdədir ki, buradakı qəsdimiz budur. Yəni burada "sekr" ən çoxluğu olan "sekerat" ilə, öləm anındakı izdirab və huşunu itirmələr nəzərdə tutulmaqdadır .

 

Buna görə, Quranı bir termin olan "Sekeratü'l-Mevt" termini "İnsanın ölumünə dəlalət edən ölüm sərxoşluğu" mənasını verər.

 

Hamımızın bildiyi kimi ölüm, ruhun cəsəddən ayrılışıdır ki, ölümün sekeratı vardır. Necə ki ayədə ölümdən qaçan insanlara bir gün mütləq bu sekeratı ölümün gələcəyi bildirilmişdir.

 

Hz. Aişə anamızdan rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) ən son xəstəliyində yanında bir qab içərisində su vardı. Rəsulullah (s.ə.s.) mübarək əllərini suya salıb üzünə sürtür və belə deyirdi: "Allahdan başqa ilah yoxdur. Şübhəsiz ölümün sekeratı vardır." sonra əllərini qaldırıb : "Refiku'l-A'la'da" deyir, ta ki ruhu alınıb əli aşağıya düşüncəyə qədər.

Hz. Aişə anamız deyir ki; "Mən Hz. Peyğəmbərin, vəfatında çəkdiyi izdirabı gördükdən sonra asan ölməsindən ötəri kimsəyə qibtə etməm" Digər bir rəvayətdə də Hz. Aişə: Rəsulullah (s.ə.s.), mənim mədəmlə boğaz çuxurum arasında (sinəmdə) olduğu halda vəfat etdi. Rəsulullah (s.ə.s.) deyil gördüyüm şeydən sonra, ölümün şiddətini kimsə üçün çirkin saymam." demişdir.

 

 

 

Dos. Dr. Süleyman Torpaq, Ölümdən Sonrakı Həyat29-12-2009 08:56:57

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz