Ana səhifə

Vildan nə deməkdir. Vəfat edən Müşriklərin uşaqlarının cənnətdə xidmətçi olması?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Vildan nə deməkdir. Vəfat edən Müşriklərin uşaqlarının cənnətdə xidmətçi olması?
Cavab: 

1- Qurani Kərim də keçən Vildan sözü hansı mənada istifadə edilmişdir? Qılmandan fərqi nədir?

 

"Onların ətrafında həmişəcavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar;" (Nəhayət, 17) və "Ətraflarında, əbədi qılınmış vildan (uşaqlar) xidmət üçün gəzər dayanar. Onları gördüyündə, ətrafa saçılmış incilər sanarsan" (İnsan, 19) ayələrində keçən vildan sözü, uşaq doğma və uşaq sahibi olma mənalarına dəlalət edən v-l-d kökündən gəlməkdədir. Qurani Kərimdə bu kökdən gələn bir çox hərəkət və isim1 istifadə edilmişdir. Bunlardan biri olan vildan, velidin çoxluğu olup2 mevlud (doğurulmuş) mənasındadır. Lakin, mevlud olmalarından sərfi nəzərlə (ana-atalarına nisbəti düşünülmədən) kiçik uşaqlar üçün istifadə edilər olmuşdur. 3 Velidin isə, doğumu yaxınlaşmış uşaq üçün istifadə edildiyi deyilsə də 4 körpə mənasını verdiyi daha açıqdır. Çünki ayədə Hz. Musanın körpəlik dövrü üçün istifadə edilmişdir. 5 Bu söz həm qız həm də oğlanları üçün istifadə edilər. Lüğətlərdə vəlidə, sonrakı dövrlərdə bu sözə izafə edilmiş ikinci və üçüncü məna olaraq kölə və gənc xidmətçi mənaları da verilmişdir. 6

 

 

 

2- Cənnət xidmətçilərinin uşaqlar mənasındakı qılman sözüylə ifadə edilməsindəki hikmət nədir?

 

Cənnətliklərin yoldaşlarıyla birlikdə olacaqları mühitlərdə gənclərin yerinə uşaq görünüşlü xidmətçilər olması daha uyğundur. Uşaqların xidməti daha rahatlaşdırıcıdır. Uşaqların xidmət üçün daha hərəkətli, enerjili olduqları da bir həqiqətdir. Ayrıca cənnətdə yorulma olmayacağı, həmçinin bütün işlər zövqlə ediləcəyi üçün bu xidmət onlara əsla ağır gəlməyəcək, əksinə bu işdən böyük bir ləzzət alacaqlar. Qılman ifadəsinin, mahiyyətləri biz tərəfindən məchul olan bu xidmətçilərin bizim anlayış səviyyəmizə uyğun hala gətirilmiş bir xitab şəkli olduğu düşünülə bilər… Bu səbəbdən bu xidmətçilərin qılman (uşaqlar) olaraq adlandırılması onların tamamilə fərqli bir mahiyyət və keyfiyyətdə, kişi və ya qadınlıqdan, cinsiyyət və cinsiliyi xatırladan şeylərdən, tamamilə uzaq bir görünüş və təbiətdə, surətdə yaradıldığına işarə sayıla bilər. Biz tərəfindən cənnətliklərin içki qablarının büllur-gümüş  olaraq təvsif edilmələri, bu qabların çox fərqli bir keyfiyyətdə olduğuna dəlalət etdiyi kimi, bu söz (qılman) da, xidmətçilərin yaş və cinsiyyətindən çox, onların masumiyetini, uşaq görünüşlü olduqlarını, amma güc və qüvvət tərəfindən xidmət üçün son dərəcə əlverişli kəslər olduqlarını ifadə etməkdədir.

 

 

Bu açıqlamalara görə Cənnətlik uşaqların xidmətçi olması, dünya xidməti olaraq deyil, cənnətin gözəllikləri olaraq bilinməlidir. Bu vəziyyət cənnət uşaqları üçün bir əziyyət deyil, böyük bir ləzzət və nemətdir. Eyni gözəlliklər buluq çağına çatmadan ölən kafir uşaqları üçün də etibarlıdır, deyilə bilər.

Haşiyələr:

1- uşağa, yelidu, elidu, vulide, yuled; uşaq, övlad, valid, ana, valideyn, velid, mevlud, vildan.

2. Maverdi, V, 450; Razi, XXIX, 131

3. Razi, XXIX, 131

4. Bursevi, X, 273

5. Şuəra, 18

6. baxın. Kuraşi, Kamusu Quran (uşaq maddəsi), əl-Mu'cemu'l-Vasit (uşaq maddəsi)13-02-2010 03:19:49