Ana səhifə

Yaxşı yuxu görmək üçün nə etmək gərək?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
yaxsi yuxu gormek ucun du var?varsa nedir?indiden tesekkur edirem.
Cavab: 

Salam aleykum.

Bunun üçün xüsusi bir dua bilmirik. Peyğəmbər əfəndimizin (sallallahu aleyhi və səlləm) yatmadan öncə etdiyi tətbiqlərdən və oxuduğu dualardan bəziləri bunlardır:

"Bir kimsə yatağa girincə sağ tərəfinə dönüb sağ əlini sağ yanağının altına qoyaraq, bu duanı oxusun: "Bismikə, Allahummə əmûtü və ahya = Allah'ım, sənin adını anaraq ölür və dirilirəm.'"(Buxârî, Daavat 7, 8, 16, Tövhid 13)

"Yatağına yatmaq istədiyin zaman namaz dəstəmazı kimi dəstəmaz al. Sonra sağ yanına yat və: 'Allahummə əsləmtu nəfsî iləykə və vəccəhtü vəch iləykə və fəvvaztü əmri iləykə və əlcə'tü zahrî iləykə, rağbətən və rəhbətən iləykə, lə məlcəə vələ məncə minkə illə ileykə. Âməntü bi-kitâbikəlləzî ənzəltə və bi-nəbiyyikəlləzî ərsəltə.

'Allah'ım! Özümü sənə təslim etdim. Üzümü sənə çevirdim. İşimi sənə həvalə etdim. Kürəyimi sənə söykədim. Ümid bağladığım sən, qorxduğum yenə sənsən. Səndən qaçıb sığınacaq və sənin əlindən qurtulacaq bir yer varsa yenə sənsən. Endirdiyin kitabına və göndərdiyin peyğəmbərinə iman etdim. 'də! Əgər ölsən iman üzrə ölərsən. Bu dua sənin o gecəki son sözlərin olsun. "(Buxârî, Vudu 75, Daavat 6; Müslim, Zikr 56)

"Yatağınıza girdiyiniz zaman -və istirahətə çəkildiyin zaman- otuz üç dəfə" Allahu əkbər ", otuz üç dəfə" Sübhanallah ", otuz üç dəfə də" əlhamdulillah "dəyin." (Buxârî, Fərzul-humus 6)

"Biriniz yatağına yatacağı zaman paltarının bir ucuyla yatağını silkələsin. Çünki yatağından ayrıldıqdan sonra oraya hansı zərərlinin girdiyini bilə bilməz. Sonra da belə desin:

'Bismikə Rəbbi, vaza'tü cənbî və bikə ərfəuhû, in-əmsəktə nəfsi fərhamhə və in ərsəltəhə fəhfəzhə bimə təhfəzu bihi ibədəkə's-salehin.'

'Rəbbim sənin adınla yatağıma yatdım, yenə sənin adınla yatağımdan qalxaram. Əgər yuxuda canımı alacaqsansa, mənə mərhəmət edib bağışla! Əgər həyatda qoyacaqsansa, yaxşı qullarını mühafizə etdiyin kimi məni də pisliklərdən qoru! ""(Buxârî, Daavat 13, Tövhid 13; Müslim, Zikr 64)

"Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm yatağına yatacağı zaman, Qul hüvallahü əhəd, Qul əuzu bi-rabbi'l-fələq və Qul əuzu bi-rabbi`n-nas'ın (Muavvizât'ı) oxuyaraq əllərinə üfürər, onları vücuduna sürtərdi." (Buxârî, Dəavat 12)

"Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm yatmaq istədiyi zaman sağ əlini yanağının altına qoyaraq belə deyərdi:

'Allahummə kini azabəkə yəvmə təb'əsü ibədək.' (Allah'ım! Qullarını yenidən diriltdiyi gün məni əzabından qoru!) "(Tirmizî, Daavat 18)

Yuxu əsnasında ruhi qüvvələrimiz iradəmizi dinləməzlər. Bu səbəbdən ruhumuz bəzən səviyyəsiz və mənasız girdaplarda dolaşa bilərkən; bəzən də mühüm bir mənanın ətrafında qanad çırpması mümkündür. Yəni yuxu əsnasında iradəmiz hakim mövqedə deyil. Bu baxımdan yuxularımızdan məsul deyilik. Çünki özümüzdə deyilik. Çünki oyanıq deyilik.

Hər kəsin hər an səviyyəsiz və mənasız yuxu görməsi də mümkün olduğu kimi, Rəhmani və ya sadiq yuxu görməsi də mümkündür ..

Nə var ki, nə səviyyəsiz yuxularımızdan dolayı özümüzə pis bal verə bilərik; nə də sadiq yuxularımızdan ötəri özümüzü Qaf dağı qədər ucaltmağa haqqımız var! Təbiri doğru çıxan mənalı bir yuxu gördüyümüzdə, ancaq Allah'a həmd edirik. Digər növ mənasız rüyalarımızı eynilə "vəsvəsə" kimi dəyərləndirək; aldırmayalım; üzərində dayanmayaq; şərh etməyə çalışmayalım; hələ-hələ bədbin mənalar heç çıxarmayaq; keçək.

Rəhmani, yəni sadiq yuxu görmək ixtiyarımız daxilində deyildir. Ancaq bu qapı hamıya açıqdır. Yəni hər mömin sadiq yuxu görə bilmə potensialına sahibdir. Bədiüzzaman Həzrətlərinin (ra); sadiq yuxuları adi möminlərin bir növ vəlayətə məzhəriyətləri (nail olaraq) kimi qiymətləndirməsi diqqətə dəyər bir təsbitdir. (Məktubat, s. 333)

Bu dəyərləndirmə bu hədis-i şəriflə də uyğundur:

"Zaman (Qiyamət saatı) yaxınlaşdıqda möminin yuxusu yalan çıxmaz. Çünki möminin yuxusu peyğəmbərliyin qırx altı cüz`ündən bir cüz`üdür. Peyğəmbərlikdən olan bir şey isə yalan olmaz! "(Buxârî, Tə`bir, 2107)

Yuxunun, sadiq yuxular cəhətində avam(adi möminlər) üçün bir vəlayət mərtəbəsi hökmündə olduğunu bəyan edən Ustad Bədiüzzaman Həzrətləri (ra), gözəl əxlaqı və gözəl düşüncələri yuxu ilə əlaqələndirir: "Gözəl əxlaqlı, gözəl düşünər; gözəl düşünən, gözəl lövhələri görər. Pis əxlaqlı, pis düşündüyündən, pis lövhələri görər. "(Məktubat, s. 333)

Buna görə, yemə, içmə, yatma, danışma kimi həyatın hər sahəsində; sünnə, vacib, fərz, mübah, məkruh, haram kimi hökmlərdə xülasəylə bütün həyatımızda, Peyğəmbərimizin həyatına uyğun bir həyat sürmək lazımdır.

Beləcə, gözəl yuxu görmək üçün dillərimizlə dua edərkən, islama uyğun bir inanaç və həyat sərgiləyərək fellərimizlə də dua etmiş oluruq. 

RÜYA

Yuxu və İslamdakı yeri nədir? Yuxu ilə əməl edilərmi ?11-10-2014 05:17:13