Ana səhifə

Yuxuda Allahı görmək mümkündür?


YazdırSend to friend
Sual Detayı: 
Yuxuda Allahı görmək mümkündür? Mümkünsə bunu necə anlamaq lazımdır?
Cavab: 

Cavab 1:

Allahu Təalanın yuxuda görüləcəyi mövzusu, alimlər arasında ixtilaflı bir mövzudur.

 

İmamı Azam Əbu Hənifə Yuxuda Allahın görülə biləcəyini, İmam Maturidi Həzrətlərinin də görülə bilməyəcəyi şəklində izahatı vardır. Peyğəmbər Əfəndimizin də Allahu Təalanı yuxusunda gördüyü Hədislərdə ifadə edilməkdədir. (Əqaid, Ömər Nəsəfi; Taftazani,Şərhu'l-Akaid, s, 134)

 

Alimlərin çoxuna görə yuxuda Allahı görmək mümkündür. Təbii Allah öz şəxsiylə deyil sifətlərinin və adlarının təcəllisiylə görünər.

 

Tirmizinin rəvayət etdiyi rəvayətlərdə "Rəbbimi ən gözəl surətdə gördüm" mənasını verən ifadəyə yer verilmişdir (bx. Tirmizi, təfsir, 39).

 

- Bu mövzuda alimlərin ittifaq etdikləri xüsus: bu hədis şərh edilərkən, "Allahın heç bir məxluqa bənzəmədiyi, ona bir şəkil verilə bilməyəcəyi həqiqətindən hərəkət etmənin zəruri olduğu" nöqtəsidir.

 

Bu səbəblə, bir qisim alimlər, bu hədisi açıqlamaqdan çəkinmiş, bunun ağlımızın idrakından aciz qaldığı mənası bağlı bir hədis olduğunu söyləmişlər.

 

Bunu şərhi seçən alimlər isə, əhli sünnə əqidəsinə müxalif olmayacaq şərhlər etmişlər. Bu şərhlərin xülasəsi belədir:

 

a. "Rəbbimi ən gözəl surətdə gördüm" ifadəsinin mənası, "mən ən gözəl surətdə ikən; ən böyük lütflərinə tabe olduğum bir halda Rəbbimi gördüm".

 

b. "Rəbbimi ən gözəl surətdə gördüm" demək, "onun sifətlərinin təcəllilərini, onun lütf və ikramlarını sonsuz mükəmməllikdə və sonsuz gözəllikdə və bənzərsiz bir comərdlikdə gördüm" deməkdir.

 

c. "Rəbbimi ən gözəl surətdə gördüm" məqsəd; "İndiyə qədər heç görmədiyim şəkildə mənə etdiyi lütf və ikramlarını, mənəvi sonsuz cəlal, kamal və camalını gördüyüm bir halda Rəbbimi gördüm"( Tuhfətu'l-Ahvəzi, əlaqədar hədisin şərhi).

 

Bununla birlikdə, bu kimi hədislərin mənasını Allaha və Rəsuluna həvalə etmək lazımdır.

Cavab 2:

Rəvayətlər üçün baxın: Tirmizi, Təfsir: 39, Nömrə: 3235, 5/368; Əhməd İbni Hənbəl, Müsnəd, Nömrə: 16621, 5/584; Acuri, əş-Şəriyə, Nömrə: 1009, Sh.397; Hakim əl-Müstədrək, Nömrə: 1912-13, 1/702; Hatib, Tarixi Bağdad, Nömrə: 4253, 8/146; İbni Huzeymə, ət-Tövhid, Nömrə: 321, 2/542; Əbu Yala, Müsnəd, Nömrə: 2608, 4/475; Darimi, Yuxu:12, Nömrə: 2073, 1/567; Hatibi Təbrizi, Mişkatü'l-Məsabih, Nömrə: 725, 26,1/230; Əli əl-Muttaki, Kənzü'l-ummal, Nömrə: 1152-54, 1/228)10-12-2009 01:25:36

Düğüme özel


Bu səhifəyə daxil olmaq üçün səlahiyyətli deyil.

Üzv olmaq istəyirsinizsə Bura basın.

Əgər üzv deyilsinizsə Bura basın.

Şərhsiz