Qəbir həyatı necədir. Hz. Adəm zamanında ölən bir insanla qiyamətə yaxın bir zamanda ölən birinin əzabı birdir?

By:

Dec 29, 2009