Allahın qula hidayət etməsi üçün qulun nə etməsi lazımdır?

By:

Jan 11, 2010