Üzerinde "Allah" yazılmış sep taxmaq düzgündür?

By:

Sep 21, 2011