Allah (c.c.) üçün Tanrı ifadəsi istifadə etmək olar?

By:

Dec 10, 2009