Şiəlik nədir? Qıldıqları namaz etibarlıdır?

By:

Feb 6, 2010