İqamədən sonra oxunan əzan duası?

By:

Feb 13, 2010