Şafi məzhəbinə görə dəstnamaz necə alınar. Dəstnamazın fərz və sünnələrini açıqlayarsınız?

By:

Feb 13, 2010