Ayətil Kursi oxumanın hikmətləri, fəzilətləri haqqında məlumat verərsiniz?

By:

Dec 17, 2009