Quranda qəza namazi deyilən şey yoxdu, əmr olunmayıb kı namazı vaxtında qılmadın qəza et ,bu düzdür?

By:

Mar 26, 2014