Təşəhhüddə kəlmeyi-şəhadəti söyləyərkən şəhadət barmağını qaldırmağın əsas mahiyyəti nədir və necə edilir ?

By:

Apr 11, 2014