On dörd yaşlı oğlana oruc fərzdir ? Həddi buluğ yaşı neçə yaşdan başlanır ?

By:

Jul 9, 2014