Vitr namazının qəzası varmıdır?

By:

Jul 17, 2014